Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de raad besloten om het Hannemahuis niet te verzelfstandigen. Aanleiding voor dit besluit was een recent onderzoek dat naar mogelijke verzelfstandiging is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verzelfstandiging geen praktische, financiële of cultuurinhoudelijke voordelen oplevert. Voor Harlinger Belang heeft dit onderzoek wederom aangetoond dat er werk aan de winkel is bij het Hannemahuis.

Bij de laatste verkiezingen heeft Harlinger Belang de positie van het gemeentelijk museum al ter discussie gesteld. Wij waren en zijn van mening dat het € 450.000 kostende Hannemahuis zich verder en commerciëler dient te ontwikkelen. Alleen met het vergroten van de kwaliteit en bezoekersaantallen en het terugdringen van de kosten zal het museum toekomstbestendig zijn.

Wij voelen ons hierin gesteund door de onafhankelijke Rekenkamercommissie, die in haar onderzoek van mei 2012 eveneens concludeerde dat de kosten van het museum relatief hoog zijn en de inkomsten relatief laag. Ook stelde zij dat de meerwaarde van de samenwerking met andere organisaties gering was. Ook bij de zogenaamde ‘kerntakendiscussie’ van 2015, eveneens uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, bleek dat de gemeente fors hogere kosten voor het museum had in vergelijking met andere gemeenten.

Nu het Hannemahuis op korte termijn niet wordt verzelfstandigd en gemeentelijk eigendom blijft, heeft Harlinger Belang er nogmaals bij de wethouder op aangedrongen, grondige aanpassingen bij de exploitatie van het museum door de voeren. Zo pleiten wij voor samenwerking met bijvoorbeeld de Harlinger stadsgidsen, maar ook voor gezamenlijke huisvesting met de VVV en de bibliotheek. Op deze wijze kunnen efficiencyvoordelen worden behaald en ontstaat kruisbestuiving tussen verschillende activiteiten. De wethouder heeft toegezegd hier werk van te zullen maken.

Ten tijde van het besluit tot een onderzoek naar verzelfstandiging, leek dit onderzoek € 40.000 te kosten. Op aandringen van Harlinger Belang zijn deze kosten fors beperkt tot nog geen € 10.000. Een initiatief van Wad’n Partij om de resterende € 30.000 dan maar uit te geven voor activiteiten van het Hannemahuis kon niet op steun van de raad rekenen. Niet alleen past een dergelijk voorstel niet binnen de afgesproken begrotingsregels, Harlinger Belang is van mening dat deze activiteiten juist uit het huidige budget moeten worden bekostigd.

 

Related Posts