Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

[caption id="attachment_2132" align="alignright" width="300"] Foto met dank aan Joachim de Ruijter Fotografie[/caption] De bezoekers van de Harlinger binnenstad is het al opgevallen. Tijdens deze wintermaanden zijn diverse straten voorzien van sfeervolle blauw/gele feestverlichting. Deze is bovendien van mooie maritieme kenmerken voorzien. Harlinger Belang is erg blij met de verlichting en complimenteert de Stichting Harlingen Promotion en de Harlinger Ondernemersvereniging met de schitterend verlichte binnenstad. Vorig jaar was dit nog anders. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vroeg toen aandacht voor het ontbreken van sfeerverlichting in de binnenstad. In aller ijl werd vlak voor de feestdagen weliswaar nog eenvoudige verlichting opgehangen, maar wij vonden dat de Harlinger binnenstad beter verdiende. Harlinger Belang vroeg het college zich in te spannen dat dit jaar de sfeerverlichting eerder werd aangebracht. En dit jaar zien we hiervan het resultaat!
Read More
Ontbreken sfeerverlichting binnenstad gemiste kans

Ontbreken sfeerverlichting binnenstad gemiste kans

De laatste weken bereiken Harlinger Belang vragen en opmerkingen over het ontbreken van sfeerverlichting in de Voorstraat en het omliggende gebied. Bezoekers van de binnenstad missen deze verlichting, zeker omdat andere (binnen-)steden deze tijdens de donkere wintermaanden wel hebben aangebracht. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra heeft hierover tijdens de raadscommissie vragen gesteld. Sinds de oprichting van het ondernemersfonds in 2014, is Stichting Harlingen Promotion voor de financiering en de Harlinger Ondernemersvereniging voor het aanbrengen van de sfeerverlichting verantwoordelijk. Harlinger Belang vindt het jammer dat het aanbrengen van de verlichting zo lang op zich heeft laten wachten. Juist in de rustige maanden buiten het toeristische seizoen, kan de binnenstad met de sfeerverlichting gezelliger en aantrekkelijker worden gemaakt. De raadsfractie heeft het college dan ook gevraagd zich in te spannen dat volgend jaar de sfeerverlichting eerder wordt aangebracht.  
Read More
Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Wat slechts een formaliteit had moeten zijn, werd woensdag door een aantal raadsfracties aangegrepen om eerdere besluiten te herkauwen. Met het afwijzen van het geagendeerde voorbereidingsbesluit, hebben raadsleden van onder andere het CDA en de VVD en D66 bewust de deur opengezet voor ongewenste bedrijfsvestigingen in Harlingen. Verdere spreiding van de detailhandel, meer leegstand in de binnenstad en meer verkeersoverlast zijn hiervan mogelijke voorbeelden. De gemeenteraad had de uitgangspunten voor detailhandel, parkeerbedrijven en zonneparken al in 2014 en 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten moesten -zoals gebruikelijk- nog worden verwerkt in de bestaande bestemmingsplannen. Om Harlingen tot die tijd te ‘beschermen’ tegen ongewenste bedrijfsvestigingen, neemt de gemeente doorgaans een voorbereidingsbesluit. Nog los van de inhoudelijke argumenten, heeft het Harlinger Belang bevreemd dat de raadsfracties tegen dit besluit hebben gestemd. Zij handelen hiermee niet…
Read More
Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan. De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen in de toekomst de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de detailhandel kan behouden en mogelijk versterken. Dit, ondanks de bedreigingen waarmee deze sector geconfronteerd wordt zoals lagere consumentenbestedingen als gevolg van de economische recessie, leegstand in winkelgebieden, alsmaar toenemende internetverkopen, de veranderende behoeftes van consumenten, etc. De verwachting is dat Harlingen op termijn een overschot van circa 6.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte kent. Niet alleen zijn nieuwe vierkante meters onwenselijk, beter zou zijn de detailhandel te clusteren in twee gebieden: de…
Read More