CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019. Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerpen. Allereerst het voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zondag. Het werd een levendig debat met als winnaar het…
Lees meer
Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

Harlinger binnenstad voorzien van feestelijke verlichting

De bezoekers van de Harlinger binnenstad is het al opgevallen. Tijdens deze wintermaanden zijn diverse straten voorzien van sfeervolle blauw/gele feestverlichting. Deze is bovendien van mooie maritieme kenmerken voorzien. Harlinger Belang is erg blij met de verlichting en complimenteert de Stichting Harlingen Promotion en de Harlinger Ondernemersvereniging met de schitterend verlichte…
Lees meer
Ontbreken sfeerverlichting binnenstad gemiste kans

Ontbreken sfeerverlichting binnenstad gemiste kans

De laatste weken bereiken Harlinger Belang vragen en opmerkingen over het ontbreken van sfeerverlichting in de Voorstraat en het omliggende gebied. Bezoekers van de binnenstad missen deze verlichting, zeker omdat andere (binnen-)steden deze tijdens de donkere wintermaanden wel hebben aangebracht. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra heeft hierover tijdens de raadscommissie vragen gesteld. Sinds de oprichting van…
Lees meer
Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Wat slechts een formaliteit had moeten zijn, werd woensdag door een aantal raadsfracties aangegrepen om eerdere besluiten te herkauwen. Met het afwijzen van het geagendeerde voorbereidingsbesluit, hebben raadsleden van onder andere het CDA en de VVD en D66 bewust de deur opengezet voor ongewenste bedrijfsvestigingen in Harlingen. Verdere spreiding van…
Lees meer
Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan. De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen…
Lees meer