Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

De worsteling van wethouder Schoute (VVD) met het Armoedebeleid

Een verslag van de raadsvergadering van 21 maart 2019

Het was een korte raadsvergadering. Voor 20.30 uur kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Een unicum, nog niet eerder vertoond. Er stond dan ook weinig op de agenda.

Het onderwerp waar van tevoren veel over te doen was geweest, nl. het Armoedebeleid, werd uiteindelijk zonder veel discussie in goede harmonie tussen raad en college aangenomen.

Dat was eerder in de commissievergadering en in de tijd tussen commissievergadering en raadsvergadering wel anders.

In de commissievergadering werden door bijna alle partijen veel vragen gesteld, omdat o.a. de procedure om te komen tot besluitvorming, geheel anders dan gebruikelijk, was opgezet.

Het is normaal, dat het college een voorstel doet, waarbij de raad voor of tegen kan stemmen of kan proberen het voorstel te amenderen/veranderen. Echter, bij dit voorstel werd de raad gevraagd zijn wensen en bedenkingen te uiten. Zie voor verdere specificatie de website van de gemeente.

De commissievergadering over dit voorstel verliep chaotisch, waarbij de beantwoording van wethouder Schoute bij alle partijen meer vragen opwierp dan er werden beantwoord. Ook kregen we het idee, dat meerdere partijen/raadsleden beter in de materie zaten dan de wethouder zelf. Hij moest af en toe geholpen worden door zijn socialistische collega-wethouder Kuiken. We hadden af en toe oprecht medelijden met hem. Het valt dan ook niet mee voor een liberaal om zich tot in detail in te leven in de problematiek van de armen onder ons. Dat zit natuurlijk meer in het DNA van de PvdA dan dat van een VVD’er. Je zult Rutte ook niet zo gauw naar de Voedselbank zien lopen, toch? Maar ja, als je de portefeuille Sociaal Domein zo nodig moet opknippen en verdelen tussen deze twee wethouders, dan kun je verwarring verwachten. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar deze Lichtboei coalitie trekt zich natuurlijk niets aan van goedbedoelde raad van de oppositie. Eindconclusie van die avond was, dat de raad zijn wensen en bedenkingen (zonder restrictie of financiële kaders) maar moest uiten middels een amendement.

Zo geschiedde in de dagen volgend op de commissievergadering. De Raad was aan zet en op initiatief  van Ron Leen/PvdA werd er een vergadering belegd, waarbij de specialisten/woordvoerders van alle partijen hun inbreng hadden. Alle 9 partijen (coalitie en oppositie verenigd) waren hierbij betrokken en de vergadering verliep uiterst positief en constructief. De heer Leen had op zich genomen de totale inbreng in een amendement samen te vatten ter behandeling in de raadsvergadering van 21 maart.

Lopende dit proces meenden enkele raadsleden, dat ze wethouder Schoute moesten consulteren en informeren. Deze raadsleden begrijpen nog steeds niet wat duale politiek betekent! De heer Schoute liet in een reactie weten, dat hij niet blij was met het concept amendement. Ook hij begrijpt blijkbaar niet wat duaal betekent. Nota bene, terwijl hij de raad uitdrukkelijk heeft uitgenodigd, zonder restricties, wensen en bedenkingen te uiten. Een zeer slechte beurt van zijn kant. De heer Leen was uiteraard verbolgen over deze interventie en gaf te kennen het bijltje er bij neer te leggen. Er volgde daarna koortsachtig overleg tussen de betrokken hoofdrolspelers binnen de coalitie. U zult begrijpen, dat Harlinger Belang en andere oppositie partijen hierin niet werden gekend, maar u kunt gerust van ons aannemen, dat het heeft gestormd binnen de coalitiepartijen.

Hoe dan ook, men kwam uit de impasse en de heer Leen heeft tenslotte zijn taak weer op zich genomen. Het concept amendement werd zonder grote aanpassingen door allen definitief aanvaard. Wij zijn Ron Leen veel dank verschuldigd voor zijn uitstekende werk.

Zoals bovenstaand reeds gemeld, was de behandeling van dit amendement daarna in de raadsvergadering een gelopen race. De heer Leen beval het amendement namens alle partijen aan met enkele treffende woorden en de heer Schoute sprak namens het college zijn waardering uit. Geen van de partijen wenste hierover verder het woord te voeren.

De binnenbrand was geblust. Nu maar afwachten wat het college uiteindelijk zal gaan doen met dit wensenlijstje, immers, Sinterklaas en de Kerstman zijn al lang vertrokken.

Ergens in mei zullen we een voorstel hierover mogen ontvangen. Eerst zal men in collegiaal verband binnen de Sociale Dienst hierover met elkaar van gedachten wisselen. Wel is ons toegezegd, dat de gemeente Harlingen zijn eigen beleid mag bepalen. We zullen zien wat er uit komt.

Het volgende punt, waar aandacht voor was, betrof de aanstaande sluiting van Trebol. Harlinger Belang had hierover de volgende vragen gesteld:
– Hoe ver bent u in uw zoektocht naar een zaal voor meer dan 250 bezoekers?
– Is er al meer duidelijk over alternatieve locaties?
– Zijn er ook initiatieven vanuit de gemeenschap?

Wethouder Kuiken legde omstandig uit, dat er gekeken wordt of de Waddenhal of het Entrepotgebouw een rol kunnen spelen. Ook werden de kantine van RSG Simon Vestdijk, de Grote Kerk, de Midlumerlaankerk en de zaal van Almenum genoemd als mogelijke locaties. Ook noemde hij, dat de projectontwikkelaar, Harns Invest, om een financiële bijdrage zal worden gevraagd om een en ander te kunnen realiseren. Hij sprak uit, dat hij voor de zomer meer duidelijkheid zou kunnen geven.

Harlinger Belang had verder nog vragen voorbereid voor het niet hervatten van de dioxine metingen in de pijp van de REC. Deze zullen later behandeld worden, omdat de portefeuillehouder, de heer Boon, door privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Wij hebben hiervoor alle begrip getoond.

De verdere agendapunten waren hamerstukken, zodat de vergadering deze keer heel vlot kon worden beëindigd.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op woensdag 17 april a.s.

U bent van harte welkom. Fractie Harlinger Belang.

korte raadsvergadering. Voor 20.30 uur kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Een unicum, nog niet eerder vertoond. Er stond dan ook weinig op de agenda.

Het onderwerp waar van tevoren veel over te doen was geweest, nl. het Armoedebeleid, werd uiteindelijk zonder veel discussie in goede harmonie tussen raad en college aangenomen.

Dat was eerder in de commissievergadering en in de tijd tussen commissievergadering en raadsvergadering wel anders.

In de commissievergadering werden door bijna alle partijen veel vragen gesteld, omdat o.a. de procedure om te komen tot besluitvorming, geheel anders dan gebruikelijk, was opgezet.

Het is normaal, dat het college een voorstel doet, waarbij de raad voor of tegen kan stemmen of kan proberen het voorstel te amenderen/veranderen. Echter, bij dit voorstel werd de raad gevraagd zijn wensen en bedenkingen te uiten. Zie voor verdere specificatie de website van de gemeente.

De commissievergadering over dit voorstel verliep chaotisch, waarbij de beantwoording van wethouder Schoute bij alle partijen meer vragen opwierp dan er werden beantwoord. Ook kregen we het idee, dat meerdere partijen/raadsleden beter in de materie zaten dan de wethouder zelf. Hij moest af en toe geholpen worden door zijn socialistische collega-wethouder Kuiken. We hadden af en toe oprecht medelijden met hem. Het valt dan ook niet mee voor een liberaal om zich tot in detail in te leven in de problematiek van de armen onder ons. Dat zit natuurlijk meer in het DNA van de PvdA dan dat van een VVD’er. Je zult Rutte ook niet zo gauw naar de Voedselbank zien lopen, toch? Maar ja, als je de portefeuille Sociaal Domein zo nodig moet opknippen en verdelen tussen deze twee wethouders, dan kun je verwarring verwachten. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar deze Lichtboei coalitie trekt zich natuurlijk niets aan van goedbedoelde raad van de oppositie. Eindconclusie van die avond was, dat de raad zijn wensen en bedenkingen (zonder restrictie of financiële kaders) maar moest uiten middels een amendement.

Zo geschiedde in de dagen volgend op de commissievergadering. De Raad was aan zet en op initiatief  van Ron Leen/PvdA werd er een vergadering belegd, waarbij de specialisten/woordvoerders van alle partijen hun inbreng hadden. Alle 9 partijen (coalitie en oppositie verenigd) waren hierbij betrokken en de vergadering verliep uiterst positief en constructief. De heer Leen had op zich genomen de totale inbreng in een amendement samen te vatten ter behandeling in de raadsvergadering van 21 maart.

Lopende dit proces meenden enkele raadsleden, dat ze wethouder Schoute moesten consulteren en informeren. Deze raadsleden begrijpen nog steeds niet wat duale politiek betekent! De heer Schoute liet in een reactie weten, dat hij niet blij was met het concept amendement. Ook hij begrijpt blijkbaar niet wat duaal betekent. Nota bene, terwijl hij de raad uitdrukkelijk heeft uitgenodigd, zonder restricties, wensen en bedenkingen te uiten. Een zeer slechte beurt van zijn kant. De heer Leen was uiteraard verbolgen over deze interventie en gaf te kennen het bijltje er bij neer te leggen. Er volgde daarna koortsachtig overleg tussen de betrokken hoofdrolspelers binnen de coalitie. U zult begrijpen, dat Harlinger Belang en andere oppositie partijen hierin niet werden gekend, maar u kunt gerust van ons aannemen, dat het heeft gestormd binnen de coalitiepartijen.

Hoe dan ook, men kwam uit de impasse en de heer Leen heeft tenslotte zijn taak weer op zich genomen. Het concept amendement werd zonder grote aanpassingen door allen definitief aanvaard. Wij zijn Ron Leen veel dank verschuldigd voor zijn uitstekende werk.

Zoals bovenstaand reeds gemeld, was de behandeling van dit amendement daarna

 in de raadsvergadering een gelopen race. De heer Leen beval het amendement namens alle partijen aan met enkele treffende woorden en de heer Schoute sprak namens het college zijn waardering uit. Geen van de partijen wenste hierover verder het woord te voeren.

 De binnenbrand was geblust. Nu maar afwachten wat het college uiteindelijk zal gaan doen met dit wensenlijstje, immers, Sinterklaas en de Kerstman zijn al lang vertrokken.

Ergens in mei zullen we een voorstel hierover mogen ontvangen. Eerst zal men in collegiaal verband binnen de Sociale Dienst hierover met elkaar van gedachten wisselen. Wel is ons toegezegd, dat de gemeente Harlingen zijn eigen beleid mag bepalen. We zullen zien wat er uit komt.

Het volgende punt, waar aandacht voor was, betrof de aanstaande sluiting van Trebol.

Harlinger Belang had hierover de volgende vragen gesteld:

-Hoe ver bent u in uw zoektocht naar een zaal voor meer dan 250 bezoekers?

-Is er al meer duidelijk over alternatieve locaties?

-Zijn er ook initiatieven vanuit de gemeenschap?

Wethouder Kuiken legde omstandig uit, dat er gekeken wordt of de Waddenhal of het Entrepotgebouw een rol kunnen spelen. Ook werden de kantine van RSG Simon Vestdijk, de Grote Kerk, de Midlumerlaankerk en de zaal van Almenum genoemd als mogelijke locaties. Ook noemde hij, dat de projectontwikkelaar, Harns Invest, om een financiële bijdrage zal worden gevraagd om een en ander te kunnen realiseren. Hij sprak uit, dat hij voor de zomer meer duidelijkheid zou kunnen geven.

Harlinger Belang had verder nog vragen voorbereid voor het niet hervatten van de dioxine metingen in de pijp van de REC. Deze zullen later behandeld worden, omdat de portefeuillehouder, de heer Boon, door privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Wij hebben hiervoor alle begrip getoond.

De verdere agendapunten waren hamerstukken, zodat de vergadering deze keer heel vlot kon worden beëindigd.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op woensdag 17 april a.s.

U bent van harte welkom. Fractie Harlinger Belang.

Related Posts