Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Evaluatie: beleid huishoudelijke hulp inderdaad niet houdbaar

Afgelopen week maakte het college bekend, dat het beleid rondom het toekennen van huishoudelijke hulp anders moet. Deze conclusie volgde uit een interne evaluatie van de Sociale Dienst. Tijdens de commissievergadering in mei plaatste Harlinger Belang al vraagtekens bij het huidige beleid en drong zij aan op een spoedige evaluatie. Hieruit blijkt nu, dat het beleid inderdaad niet juridisch houdbaar is.

Harlingen heeft samen met omliggende gemeenten gekozen voor een beleid, waarbij de eerste 3 uren huishoudelijke hulp een ‘algemene voorziening’ is en in beginsel door de hulpbehoevende zelf moet worden betaald. Als tijdens een ‘keukentafelgesprek’ blijkt dat dit niet afdoende is, wordt een maatwerkvoorziening geboden.

Al in januari 2016 vroeg Harlinger Belang, of dit beleid wel voldeed aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015. Wij voelden ons hierin gesteund, door een brief van de staatsecretaris en de eerste gerechtelijke uitspraken. In haar beantwoording stelde het college echter, dat de huishoudelijke hulp niet categoraal werd uitgesloten en dus voldeed aan de WMO 2015.

Nadat op 18 mei 2016 de Centrale Raad van Beroep in een drietal soortgelijke rechtszaken uitspraak deed, zag het college ook aanleiding om het beleid te evalueren. Uit deze evaluatie valt te lezen dat “(…) het beleid en in Noordwest Friesland op dit moment niet volledig (…) voldoet.” Tot het moment dat het beleid is aangepast, worden bij alle lopende aanvragen, nieuwe meldingen en verzoeken tot herziening, de eerdere 3-uren norm los gelaten.

Harlinger Belang vraagt zich af, wat de exacte consequenties van deze tijdelijke actie zijn. Bovendien verbaast het ons, dat de regeling niet geldt voor mensen die op dit moment huishoudelijke hulp als algemene voorziening ontvangen en deze zelf moeten betalen. De raadsfractie zal hier in de eerstvolgende commissievergadering vragen over stellen.

In het najaar wordt het beleid aangepast, zodat dit wel aan de wettelijke eisen voldoet. Eerder werd al bekend dat de rijksbijdrage, bedoeld om mensen die reeds voor 2015 huishoudelijke hulp kregen te compenseren, volgend jaar vervalt. Nu het beleid toch aangepast wordt, zal Harlinger Belang er wederom voor pleiten, dat alle beschikbare middelen volledig worden ingezet, waarbij met name mensen met een laag inkomen worden ontzien.

Related Posts