Compensatie voor hulpbehoevende oudere met smalle beurs

Compensatie voor hulpbehoevende oudere met smalle beurs

Bij de laatste Algemene Beschouwingen heeft Harlinger Belang aandacht gevraagd voor ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben. Met name ouderen met een kleine pensioenuitkering betalen sinds 2015 fors meer voor dezelfde hulp als die zij in 2014 ontvingen. De raadsfractie riep het college op, om deze doelgroep tegemoet te komen. We zijn dan…
Lees meer
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door…
Lees meer