Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Ontoegankelijke tractorweg en onveilige weg Achlumerdijk/Atjetille

Nieuws
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 26 september jongstleden, stelden wij het college 2 vragen. De eerste vraagt ging over het slechte staat van het weggetje Achlumerdijk/Atjetille. De tweede vraag over de spiksplinternieuwe 'tractor' weg over de Kanaalbrug tussen Midlum en Harlingen. Op de eerste vraag kon wethouder Boon (CDA) meedelen, dat deze weg op zeer korte termijn zal worden geasfalteerd. De tweede vraag leverde minder succes op. Hij gaf aan, dat dit in het verleden in overleg met diverse partijen, bij het ontwerp van het nieuwe tracétraject van de N31 zo besloten was en dat dit niet teruggedraaid zal worden. Hij is van mening, dat de openstelling van deze weg voor andere motorvoertuigen tot sluipverkeer zal leiden. Wij delen deze mening vooralsnog niet. Dit zal ongetwijfeld in een ander verband…
Read More
Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Nieuws
Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: "investeert in mensen, in werk en in de stad". Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg de raadsfractie aandacht voor een aantal onderwerpen die niet in de begroting stonden genoemd. Zo wil de lokale partij nog in deze raadsperiode stappen zetten op het gebied van lang parkeren en het gebied rondom de veerbootterminal veiliger en aantrekkelijker maken. Ook hield de raadsfractie een pleidooi om het gebied rondom de N31 om te vormen tot een 'groene long' met voldoende recreatievoorzieningen. Verder ontvouwde Harlinger Belang haar plan voor een website, waarop mensen na het invullen van hun woonsituatie en…
Read More
Tijdelijke kruising Grensweg zorgt voor onveilige situaties

Tijdelijke kruising Grensweg zorgt voor onveilige situaties

Nieuws
Al een halfjaar is aannemer Ballast Nedam druk bezig om het huidige tracé van de N31 te verleggen, te verbreden en verdiept aan te leggen. Het is begrijpelijk dat dit gepaard gaat met het nodige overlast voor omwonenden en verkeerdeelnemers. Echter, de tijdelijke kruising die sinds kort aan de Grensweg is gerealiseerd, zorgt wel voor een hele onveilige situatie. Aanleiding voor raadslid Ida Soolsma om hier tijdens de raadscommissie bij de wethouder aandacht voor te vragen. Zo heeft het verkeer uit de Oosterparkwijk, ondanks de doorgaande weg, op deze kruising tegenwoordig voorrang meer. Ook verkeer dat op de Grensweg de Oosterparkwijk in wil rijden, moet voortaan voorrang geven aan het verkeer op de afbuigende 'Almenumerweg'. Fietsende schoolkinderen, die zich door deze verkeerssituatie moeten manoeuvreren, en slecht weer maken de chaos compleet. De wethouder heeft toegezegd de verkeerssituatie…
Read More
Afgraven van de verdiepte N31 van start

Afgraven van de verdiepte N31 van start

Nieuws
In alle vroegte vond donderdagochtend de officiële starthandeling voor het werk aan de nieuwe N31 plaats. Met een druk op de knop werd het toekomstige tracé verlicht en kon aannemer Ballast Nedam beginnen met het afgraven van de eerste grond. Als huidige portefeuillehouder Verkeer en vervoer, vertegenwoordigde wethouder Boon hierbij de gemeente Harlingen. De N31 Traverse Harlingen (de verdieping van de N31) kent een lange geschiedenis. Harlinger Belang heeft in 2009 ingestemd met een bijdrage van € 14 miljoen aan dit project. De raadsfractie vindt dit een duurzame investering in de bereikbaarheid, de duurzaamheid en de economische- en gebiedsontwikkeling van Harlingen. Na haar benoeming tot wethouder, heeft Maria le Roy het dossier in 2010 onder haar hoede genomen. Tijdens deze periode heeft een 'open plan proces' plaatsgevonden, waarbij iedere belanghebbende zijn of haar wensen en…
Read More
Met ‘behoorlijke tegenzin’ akkoord met tonnen kostende bedrijfsverplaatsing

Met ‘behoorlijke tegenzin’ akkoord met tonnen kostende bedrijfsverplaatsing

Nieuws
Over het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen-Perseverantia ging het afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering al snel niet meer. Bijna alle raadsfracties zagen ook wel in, dat de vestiging van het autodemontagebedrijf in dit deel van Harlingen, niet meer te keren was. Met 'behoorlijke tegenzin' stemde ook Harlinger Belang in met het voorontwerp bestemmingsplan. De fracties die uiteindelijk tegen het bestemmingsplan stemden (OPA, Groen Links en Wad'n Partij), verkozen met hun tegenstem jarenlange juridische procedures, uitstel van de werkzaamheden rondom de N31 en alle onzekerheid en financiële consequenties van dien. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat de gemeente € 420.000 aan het autodemontagebedrijf betaalde, terwijl deze nu amper 200 meter verhuist en nog steeds een zichtlocatie, was een vraag die bij nagenoeg alle raadsfracties leefde. Met een raadsinformatiebrief, amper 3 uur voor aanvang…
Read More