Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

In april 2013 heeft de gemeente haar inwoners een aantal beloften gedaan wat betreft de gemeentelijke dienstverlening. Zo valt op de gemeentelijke website te lezen, dat de gemeente binnen 4 werkdagen reageert op correspondentie en bezoekers binnen 15 minuten aan de balie worden geholpen. Nu, bijna 2 jaar later, heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld…
Lees meer

Beslis mee over het huishoudboekje van de gemeente

Momenteel vinden discussieavonden plaats, om samen met u te spreken over de taken, kosten en opbrengsten van de gemeente. We zijn in ons land anders over de overheid gaan denken. Daarom is het goed met elkaar te bespreken of de gemeente wel alle taken doet die ze moet doen. Bovendien blijkt…
Lees meer
Eindelijk onderzoek naar emissie dioxinen REC

Eindelijk onderzoek naar emissie dioxinen REC

Afgelopen dinsdag maakten de Provincie Fryslân en de Gemeente Harlingen bekend dat gedurende één jaar, een continue monitoring in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) zal plaatsvinden. Met name de emissie van dioxones en furanen zal daarbij worden gemeten. Aanleiding hiervoor is de blijvende ongerustheid onder een groot deel van…
Lees meer
In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

Ook na het vaststellen van de nieuwe onroerendzaakbelastingen (ozb) voor 2015, blijft Harlingen een van de goedkoopste Friese gemeenten om in te wonen. Dit blijkt uit een vergelijking van de ozb-tarieven tussen de 24 Friese gemeenten. Harlinger Belang heeft zich eerder met succes verzet tegen een extra verhoging van de ozb. Toch moeten we…
Lees meer
Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan. De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen…
Lees meer