Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan. De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen…
Lees meer
Reddingsplan Westergo cv/BV om faillissement af te wenden

Reddingsplan Westergo cv/BV om faillissement af te wenden

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad, inclusief Harlinger Belang, ingestemd met het reddingsplan voor de Westergo cv/BV. Al jaren verkeert deze onderneming, die de grond in de Nieuwe Industriehaven verkoopt, in financieel zwaar weer. Zonder het reddingsplan zou zij failliet zijn gegaan en zou de gemeente geconfronteerd worden met circa €…
Lees meer
Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Afgelopen week ondertekenden de Gemeente Harlingen een Optisport een nieuwe exploitatieovereenkomst voor Het Derde Haad. Eerder ging de gemeenteraad al akkoord met deze nieuwe exploitatieovereenkomst voor het zwembad. Met de overeenkomst wordt de huidige samenwerking tussen Optisport en de Gemeente Harlingen met 10 jaar verlengd. Daar waar elders zwembaden amper het…
Lees meer
Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

In 2010 was Harlinger Belang de eerste politieke partij die herstructurering van de Willemshaven als speerpunt in haar verkiezingsprogramma vermeldde. Wij pleitten destijds voor het opstarten van de herstructurering voor het einde van 2013. Daarbij zou de Willemshaven onderdak moeten bieden aan een aantrekkelijke marina met als doel om een nieuwe doelgroep toeristen aan te trekken…
Lees meer
Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Het was een mooi evenement. De slingers en de vlaggen zijn intussen opgeborgen en zoals na ieder feest komt dan de nuchterheid terug bij het afwikkelen van de formaliteiten. De belangrijkste is de verantwoording en de betaling van de rekeningen. Dan slaat nuchterheid in dit geval om in een geweldige…
Lees meer