Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Minister komt tegemoet aan wens nulmeting bij zoutwinning

In september 2014 besloot de raad, om geen bezwaar te maken in een procedure, waarmee Frisia Zout de noodzakelijke gebouwen kon bouwen voor haar zoutwinning onder de Waddenzee. Een besluit dat destijds tot commotie leidde, omdat gevreesd werd voor beschadiging van historische panden in de binnenstad, als gevolg van mogelijke bodemdaling.

Eerder heeft Harlinger Belang uiteengezet waarom zij heeft toch ingestemd met het voorstel. Al in 2011 heeft onze raadsfractie een motie ingediend, waarin zij de voorkeur geeft aan zoutwinning onder de Waddenzee boven de huidige zoutwinning onder het land. Daarnaast waren wij nog niet overtuigd, dat zoutwinning op de beoogde locatie in de Waddenzee daadwerkelijk zou leiden tot negatieve gevolgen voor de historische binnenstad. Maar misschien nog wel het belangrijkste: het voorstel ging over de te realiseren gebouwen en niet over de zoutwinning zelf. Deze gebouwen voldeden daarbij aan de wet- en regelgeving.

Desondanks heeft de raadsfractie toen wel gemeend gehoor te geven aan de zorgen. Met een motie heeft Harlinger Belang het college verzocht, er bij het Ministerie van Economische Zaken op aan te dringen, dat er ten aanzien van de bodemdaling een nulmeting zou plaatsvinden. Op deze wijze zou eventuele toekomstige schade gemakkelijker bewezen kunnen worden. Wij zijn blij te lezen dat de minister en Frisia Zout hier inmiddels mee hebben ingestemd.

Verder konden mijnbouwactiviteiten in het afgelopen jaar op toenemende aandacht rekenen. De aardbevingenproblematiek in Groningen heeft ertoe geleid, dat de Mijnbouwwet op korte termijn wordt aangepast. De Tweede Kamer heeft de minister opdracht gegeven om de ‘omgekeerde bewijslast’ in de Mijnbouwwet op te nemen. Bij toekomstige schade, moet het mijnbouwbedrijf dan bewijzen, dat deze schade niet door haar activiteiten komt. Hiermee wordt beoogd de positie van hij of zij die schade ondervindt, te versterken.

De minister is echter voornemens om de ‘omgekeerde bewijslast’ uitsluitend voor Groningen mogelijk te maken. Nu actualisering van de Mijnbouwwet dan eindelijk op de agenda staat, pleit Harlinger Belang ervoor de ‘omgekeerde bewijslast’ ook voor de zout- en gaswinning in en om Harlingen mogelijk maken. De noodzaak hiertoe naar onze mening de afgelopen jaren wel gebleken. Wij zijn dan ook blij dat het college hier in haar brief van 6 januari 2016 bij de Tweede Kamerleden voor pleit.

Related Posts