Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Eigendom en toegankelijkheid achterpaden blijkt puzzel

De toegankelijkheid van stegen en brandgangen in de Harlinger woonwijken blijkt een complexe puzzel te zijn, waarbij de veiligheid van de bewoners zeker aandacht vereist. Bovendien hoeven bewoners hierbij niet te rekenen op toezicht of een actieve rol van de gemeente. Dat blijkt uit de beantwoording van onze vragen door het college.

Naar aanleiding van opmerkingen van bezorgde bewoners tijdens meerdere wijkschouwen, stelde Harlinger Belang eind vorig jaar schriftelijke vragen aan het college over de diverse stegen en brandgangen. Onze zorg richtte zich met name op wie verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van deze achterpaden ingeval van calamiteiten.

Uit de beantwoording maakt de raadsfractie op, dat de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en het onderhoud bij de eigenaren van de aanpalende woningen ligt. De gemeente heeft hierin geen rol aldus het college. In de praktijk betekent dit, dat bewoners van huurwoningen hun verhuurder hierop moeten aanspreken en dat eigenaren van koopwoningen elkaar hierop moeten aanspreken.

Wij realiseren ons dat dit in de praktijk misschien niet eenvoudig is. Maar onze zorg over de veiligheid is door de beantwoording wel deels weggenomen doordat hulpdiensten aangeven, niet afhankelijk te zijn van de stegen en brandgangen. Ook zijn wij blij te lezen dat het college, ondanks dat zij hierin weliswaar geen rol heeft, toch het door ons aangedragen probleem aankaart bij Stichting De Bouwvereniging. Deze woningcorporatie bezit diverse huurwoningen in de Harlinger woonwijken en zou naar onze mening hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen.

Related Posts