Verhoogde dioxine-uitstoot REC baart zorgen

Verhoogde dioxine-uitstoot REC baart zorgen

Uit de metingen in de schoorsteen van de ReststoffenEnergieCentrale (REC) bleek onlangs, dat deze in de maand oktober een fors hogere concentratie dioxine heeft uitgestoten. In een gezamenlijk persbericht stelden provincie en gemeente: "De volksgezondheid is naar verwachting niet in geding geweest". Ondanks dat de metingen nog nader onderzocht worden, stellen beide alvast dat het hier vermoedelijk om een incident gaat en geen structureel probleem. De REC haastte zich vervolgens door te stellen dat op 1 oktober 2015 inderdaad een storing heeft plaatsgevonden. Harlinger Belang is bezorgder en heeft het college een zestiental schriftelijke vragen gesteld. Begin dit jaar besloten de provincie en de gemeente Harlingen om gedurende een jaar, de uitstoot van de REC continu te meten. Harlinger Belang is hier erg blij mee en heeft hier eerder ook voor gepleit. Tijdens…
Read More