Is de toekomst van MCL Harlingen (Zorgplein) zeker?

Is de toekomst van MCL Harlingen (Zorgplein) zeker?

Nieuws
Afgelopen woensdag 23 januari 2019 werd de agenda van de raadsvergadering vlot behandeld. De agendapunten Experiment centraal tellen van de stemmen, Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2020 – 2023 en Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 waren hamerstukken of werden unaniem aangenomen. Harlinger Belang (samen met Wad’n Partij, GroenLinks en D’66) heeft tegen het voorstel gestemd inzake de aanpassing OZB percentages 2019. De coalitie wenst de percentages voor niet-woning eigenaar en gebruiker op nul te houden en die voor woning eigenaar te verhogen met 1,5 %. Wij hebben in het verleden gepleit het percentage voor woning eigenaar ook op nul te houden. Harlinger Belang houdt niet zo van deze vorm van cliëntelisme. Ook is hiervoor voldoende ruimte in de begroting. Het voorstel van de coalitiepartijen werd met steun van HOOP en CU aangenomen.…
Read More
Verhoogde dioxine-uitstoot REC baart zorgen

Verhoogde dioxine-uitstoot REC baart zorgen

Nieuws
Uit de metingen in de schoorsteen van de ReststoffenEnergieCentrale (REC) bleek onlangs, dat deze in de maand oktober een fors hogere concentratie dioxine heeft uitgestoten. In een gezamenlijk persbericht stelden provincie en gemeente: "De volksgezondheid is naar verwachting niet in geding geweest". Ondanks dat de metingen nog nader onderzocht worden, stellen beide alvast dat het hier vermoedelijk om een incident gaat en geen structureel probleem. De REC haastte zich vervolgens door te stellen dat op 1 oktober 2015 inderdaad een storing heeft plaatsgevonden. Harlinger Belang is bezorgder en heeft het college een zestiental schriftelijke vragen gesteld. Begin dit jaar besloten de provincie en de gemeente Harlingen om gedurende een jaar, de uitstoot van de REC continu te meten. Harlinger Belang is hier erg blij mee en heeft hier eerder ook voor gepleit. Tijdens…
Read More