Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verhoogde dioxine-uitstoot REC baart zorgen

Uit de metingen in de schoorsteen van de ReststoffenEnergieCentrale (REC) bleek onlangs, dat deze in de maand oktober een fors hogere concentratie dioxine heeft uitgestoten. In een gezamenlijk persbericht stelden provincie en gemeente: “De volksgezondheid is naar verwachting niet in geding geweest“. Ondanks dat de metingen nog nader onderzocht worden, stellen beide alvast dat het hier vermoedelijk om een incident gaat en geen structureel probleem. De REC haastte zich vervolgens door te stellen dat op 1 oktober 2015 inderdaad een storing heeft plaatsgevonden. Harlinger Belang is bezorgder en heeft het college een zestiental schriftelijke vragen gesteld.

Begin dit jaar besloten de provincie en de gemeente Harlingen om gedurende een jaar, de uitstoot van de REC continu te meten. Harlinger Belang is hier erg blij mee en heeft hier eerder ook voor gepleit. Tijdens het door ons bepleitte enquêteonderzoek in 2011/2012 deden de externe onderzoekers eveneens deze aanbeveling. In ons verkiezingsprogramma 2014 schreven wij: “Wij pleiten (…) voor meer aandacht van permanente metingen naar dioxinen pcb’s“.

Na 2 maanden zonder overschrijdingen, is in oktober nu wel sprake van een forse overschrijding wat betreft de uitstoot van dioxine. De raadsfractie van Harlinger Belang heeft zich verbaasd over de vlotte stellingname van de gemeente, de provincie en de GGD, dat de verhoogde concentratie geen risico voor de volksgezondheid heeft opgeleverd. Ook heeft het ons verbaasd, dat het college niet bij de provincie heeft aangedrongen, om uit voorzorg in te grijpen en wij vragen ons af wanneer het college hiertoe wel actie zou ondernemen. Tevens vraagt Harlinger Belang zich af waarom het door de REC gesuggereerde incident op 1 oktober 2015, pas na de meetresultaten bekend is geworden.

Lees hier al onze schriftelijke vragen.

 

Related Posts