Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Twee maanden geleden heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en of de gemeente haar beloften hieromtrent ook nakomt. In haar beantwoording schetst de gemeente, dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening goed is en dat slechts één belofte niet is nagekomen. De afgelopen jaren heeft Harlinger Belang zich meerdere malen kritisch uitgelaten over…
Lees meer
WOB-verzoek om werkelijke kosten Tall Ships Races inzichtelijk te krijgen

WOB-verzoek om werkelijke kosten Tall Ships Races inzichtelijk te krijgen

Al eerder heeft de raadsfractie haar kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente een bijdrage heeft geleverd aan de Tall Ships Races 2014. De werkelijke kosten van dit fantastische evenement bleken uiteindelijk bijna vier keer zo veel dan oorspronkelijk begroot. Eerdere verzoeken om een nadere onderbouwing van deze forse overschrijding, zijn stelselmatig door het college…
Lees meer
Duurzaamheidsbeleid vraagt om concrete, zichtbare investeringen

Duurzaamheidsbeleid vraagt om concrete, zichtbare investeringen

Afgelopen woensdag sprak de raad over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen. De voorliggende notitie blikte terug op de afgelopen 5 jaren en beschreef de ambities en activiteiten voor de komende jaren. Net als 5 jaar geleden, had de raadsfractie ook nu weer veel bedenkingen bij dit stuk. De notitie van december 2009 stond bomvol…
Lees meer