Met ‘behoorlijke tegenzin’ akkoord met tonnen kostende bedrijfsverplaatsing

Met ‘behoorlijke tegenzin’ akkoord met tonnen kostende bedrijfsverplaatsing

Nieuws
Over het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen-Perseverantia ging het afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering al snel niet meer. Bijna alle raadsfracties zagen ook wel in, dat de vestiging van het autodemontagebedrijf in dit deel van Harlingen, niet meer te keren was. Met 'behoorlijke tegenzin' stemde ook Harlinger Belang in met het voorontwerp bestemmingsplan. De fracties die uiteindelijk tegen het bestemmingsplan stemden (OPA, Groen Links en Wad'n Partij), verkozen met hun tegenstem jarenlange juridische procedures, uitstel van de werkzaamheden rondom de N31 en alle onzekerheid en financiële consequenties van dien. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat de gemeente € 420.000 aan het autodemontagebedrijf betaalde, terwijl deze nu amper 200 meter verhuist en nog steeds een zichtlocatie, was een vraag die bij nagenoeg alle raadsfracties leefde. Met een raadsinformatiebrief, amper 3 uur voor aanvang…
Read More
Gemeente tast diep in de buidel voor bedrijfsverplaatsing van 200 meter

Gemeente tast diep in de buidel voor bedrijfsverplaatsing van 200 meter

Nieuws
De raadsfractie van Harlinger Belang heeft haar verbaasd over de gemeentelijke houding om een autodemontagebedrijf toe te staan aan de Oude Trekweg 15 te Harlingen. In november 2014 kocht de gemeente de huidige locatie van hetzelfde autodemontagebedrijf aan de Oude Trekweg 16 te Harlingen, op amper 200 meter van de nieuwe locatie, voor een bedrag van € 420.000. Een van argumenten voor deze aankoop was, om op deze wijze het gehele Perserverantiaterrein te kunnen saneren en opnieuw in te richten tot een aantrekkelijke entree van de stad. Een ontsierend autodemontagebedrijf paste niet in dit beeld, aldus het eerdere raadsvoorstel. Nu alsnog medewerking verlenen aan de vestiging van een autodemontagebedrijf in dit gebied, is op z'n zachtst gezegd merkwaardig. Uit onderzoek van Harlinger Belang blijkt bovendien dat het bedrijf hiertoe, al ruim een maand voorafgaande het raadsbesluit,…
Read More