Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Wethouder gaat over uitbreiding Ludinga in gesprek met Klaver

De woningbouw door Klaver Vastgoed B.V. in de woonwijk Ludinga dreigt wederom in een impasse te komen. Enkele jaren van constructieve samenwerking tussen gemeente en de projectontwikkelaar lijken weer uit te monden in langslepende juridische procedures. Inzet deze keer: de uitbreiding van de woonwijk. Tijdens de raadsvergadering stelde Harlinger Belang voor, dat kersverse wethouder De Groot (PvdA) persoonlijk in gesprek gaat met de heer Klaver.

Wat er aan vooraf ging

De realisatie van de woonwijk verloopt al jaren moeizaam. Een gebrek aan duidelijke (ontwikkel-)afspraken en de houding van gemeentelijke vertegenwoordigers zorgden als snel voor een impasse tussen gemeente en de projectontwikkelaar. Met meerdere, langslepende rechtszaken tot gevolg. De bewoners van Ludinga waren hiervan het slachtoffer. Zij woonden jarenlang op een bouwplaats en waren -terecht- ontevreden.

Daarom is in 2011 geprobeerd om de impasse te doorbreken. Mede op initiatief van Harlinger Belang startte de gemeenteraad een mediationtraject. En hoewel deze niet succesvol werd afgerond, heeft het toenmalige college met constructief overleg meerdere geschillen weten op te lossen. Zo werden starterswoningen mogelijk gemaakt en het openbare gebied overgedragen en opgeknapt. Bovendien gaf de Hoge Raad eind 2019 duidelijkheid over de ontwikkelovereenkomst.

Na de economische recessie trok de vraag naar woningen in Harlingen weer aan. En omdat spoedige woningbouw op het voormalige Spaansen terrein geen optie was, werd volop gebouwd in Ludinga. De gemeente bood hierbij meer ruimte, door het de projectontwikkelaar toe te staan om andere woningen te bouwen. Alleen een zuidoostelijke uitbreiding van de wijk (fase 2) werd niet langer toegestaan, mede door de houding van de provincie.

Verzoek tot uitbreiding

Nu alle woningen in fase 1 binnenkort zijn gebouwd, wil Klaver Vastgoed B.V. alsnog starten met fase 2 van Ludinga. Daarvoor heeft zij de gemeente gevraagd om het bestemmingsplan aan te passen. Na wat brieven over en weer, besloot het college hiertoe geen medewerking verlenen. Met name omdat het ingediende verzoek in haar ogen onvoldoende concreet was. Harlinger Belang is teleurgesteld in deze weinig proactieve houding van het college. In de raadscommissie bevroegen wij de wethouder.

Harlingen is als woonstad in trek. Hoge woningprijzen elders in Friesland en de verhitte woningmarkt aan de andere kant van de Afsluitdijk zorgen bij ons voor een toenemende vraag naar woningen. Een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen is hiervan het gevolg. Starters en huishoudens met een middeninkomen vissen hierbij achter het net. Juist deze doelgroepen willen wij in Harlingen houden. Zij zorgen nu en in de toekomst voor bedrijvigheid en levendigheid in onze stad.

De gemeente heeft, net als de projectontwikkelaar, dan ook alle belang bij het realiseren van extra woningen. Fractievoorzitter Saakstra sprak in de raadsvergadering van een ‘win-winsituatie’. Je zou van het college mogen verwachten dat zij direct in overleg was gegaan met Klaver Vastgoed B.V. om zo samen tot een concreet en haalbaar plan te komen. Het bleef echter slechts bij een briefje…

De door Klaver Vastgoed B.V. geplaatste reclameborden, waarin zij de woonkavels in Ludinga aanprees, konden daarentegen wél op aandacht van het college rekenen. In diverse brieven sommeerde zij de projectontwikkelaar diens reclameborden te verwijderen onder dreiging van het starten van een handhavingstraject.

Andere weg

Harlinger Belang bepleitte in de raadsvergadering ‘een andere weg’. Wij hebben de kersverse wethouder De Groot (PvdA) de suggestie gedaan om persoonlijk met de heer Klaver in gesprek te gaan. Een verkennend gesprek, met als doel om nieuwe, langslepende juridische procedures te voorkomen. Maar nog belangrijker: om snel extra woningen in Harlingen mogelijk te maken. De wethouder gaf aan dat hij onze suggestie ter harte neemt. Wij zijn blij met deze toezegging. Hierom, en omwille van procedurele redenen, heeft Harlinger Belang dan ook ingestemd met het collegevoorstel. Het uitbreidingsverzoek van de projectontwikkelaar wijzen wij voor nu af. Wij wachten de resultaten van wethouder de Groot met belangstelling af.

Related Posts