Aankoop Spaansen terrein was inderdaad onwettig

Tijdens de afgelopen raadsvergadering had wethouder Schoute (VVD) een mededeling inzake het Spaansen dossier. Ook de Hoge Raad, na het advies van de Procureur-generaal, zal de aanwezigheid van staatssteun bij het verkrijgen van het Spaansenterrein aan de Kanaalweg, zeer waarschijnlijk  bevestigen. Voor Harlinger Belang niet direct een verassing, hoewel de duidelijkheid rondom deze dubieuze transactie ons inziens erg welkom is.

Harlinger Belang heeft nooit willen instemmen met de aankoop van het terrein aan de Kanaalweg onder de voorwaarden, die destijds door toenmalig wethouder Zomers samen met ex-burgemeester Scheffer (VVD) werden voorgesteld. Politieke oudgedienden zullen zich dit ongetwijfeld nog kunnen herinneren. Wij hebben destijds aanhangig gemaakt, dat niet alleen de deal onder voor de gemeente zeer ongunstige en onzakelijke voorwaarden was afgesloten, maar ook dat de voorgestelde constructie tevens een vorm van verboden staatssteun betrof. De toenmalige coalitiepartijen PvdA en CDA, gesteund door VVD en GroenLinks, stemden wel in.

Met de uitspraak is het tevens waarschijnlijk dat de aankoop van destijds nietig zal worden verklaard, waarbij Spaansen de reeds betaalde circa € 6 miljoen euro aan de gemeente moet terugbetalen, in ruil waarvoor men weer in het bezit komt van de grond aan de Kanaalweg. Wordt vervolgd.

We hoeven geen bloemen, maar wel is de constatering hier op zijn plaats, dat wij door dit optreden, de Harlinger gemeenschap hebben behoed voor een schadepost van vele miljoenen euro’s. Wanneer ook de raad destijds tegen de aankoop had gestemd, had dat de Gemeente Harlingen vele juridische kosten bespaard.