Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Herkauwen besluitvorming verzwakt detailhandel binnenstad

Wat slechts een formaliteit had moeten zijn, werd woensdag door een aantal raadsfracties aangegrepen om eerdere besluiten te herkauwen. Met het afwijzen van het geagendeerde voorbereidingsbesluit, hebben raadsleden van onder andere het CDA en de VVD en D66 bewust de deur opengezet voor ongewenste bedrijfsvestigingen in Harlingen. Verdere spreiding van de detailhandel, meer leegstand in de binnenstad en meer verkeersoverlast zijn hiervan mogelijke voorbeelden.

De gemeenteraad had de uitgangspunten voor detailhandel, parkeerbedrijven en zonneparken al in 2014 en 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten moesten -zoals gebruikelijk- nog worden verwerkt in de bestaande bestemmingsplannen. Om Harlingen tot die tijd te ‘beschermen’ tegen ongewenste bedrijfsvestigingen, neemt de gemeente doorgaans een voorbereidingsbesluit.

Nog los van de inhoudelijke argumenten, heeft het Harlinger Belang bevreemd dat de raadsfracties tegen dit besluit hebben gestemd. Zij handelen hiermee niet alleen inconsistent, maar geven daarmee ook blijk dat zij democratisch genomen besluiten niet respecteren.

Ook inhoudelijk is deze tegenstem niet uit te leggen. Het voorwendsel, dat Harlingen door het voorbereidingsbesluit ‘op slot kwam’, bleek tijdens het raadsdebat al volstrekte onzin, maar werd niet begrepen of was aan dovemans oren gericht.

Met het raadsvoorstel bleven juist de rechten van huidige en legaal gevestigde ondernemers gerespecteerd. Een detailhandelszaak kon gewoon zijn winkel blijven uitoefenen of overdragen aan een nieuwe exploitant.

Alleen nieuwe verzoeken tot een aanpassing van de huidige bestemming of activiteiten, zouden worden getoetst aan de uitgangspunten zoals deze door de gemeenteraad in 2014 en 2015 waren vastgesteld. Op dit moment worden deze verzoeken individueel door het college beoordeeld en, indien strijdig met het bestemmingsplan, afgewezen.

Zo worden bijvoorbeeld nieuwe detailhandelszaken nu al, mede op aandringen van de provincie, geclusterd in de binnenstad en op het detailhandelscentrum Kimswerda. Bedrijven die veel verkeer aantrekken zoals parkeerbedrijven, worden in of nabij woongebieden geweerd. Met het voorbereidingsbesluit zou hierover al op voorhand duidelijkheid worden gegeven.

 

Related Posts