Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan.

De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen in de toekomst de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de detailhandel kan behouden en mogelijk versterken. Dit, ondanks de bedreigingen waarmee deze sector geconfronteerd wordt zoals lagere consumentenbestedingen als gevolg van de economische recessie, leegstand in winkelgebieden, alsmaar toenemende internetverkopen, de veranderende behoeftes van consumenten, etc.

De verwachting is dat Harlingen op termijn een overschot van circa 6.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte kent. Niet alleen zijn nieuwe vierkante meters onwenselijk, beter zou zijn de detailhandel te clusteren in twee gebieden: de binnenstad (detailhandel) en Kimswerda (perifere detailhandel en supermarkten).
Diverse oppositiepartijen zagen dit echter anders. Onder aanvoering van de VVD waren zij van mening dat supermarkten zich overal in Harlingen moesten kunnen huisvesten. Een merkwaardige ommezwaai, omdat nagenoeg alle oppositiepartijen een jaar eerder wel hadden ingestemd met dezelfde Detailhandelstructuurvisie, inclusief nieuwe supermarktlocaties.

Het college en de coalitiepartijen werden verweten rigide te zijn, niet flexibel te zijn en ondernemers onvoldoende ruimte te bieden. Deze verwijten raakten kant nog wal. Te allen tijde kan van de aangewezen locaties worden afgeweken, door middel van een bestemmingsplanwijziging. Dit geldt niet alleen voor supermarkten, maar voor alle ondernemers.

Bovendien bleek de VVD in haar standpunt ook uiterst selectief. In haar motie sprak zij uitsluitend over supermarkten. Blijkbaar gold de door haar bepleite vrijheid van ondernemerschap niet voor andere vormen van detailhandel. Mede door een verzoek van één specifieke ondernemer, had de motie van de VVD er dan ook alle schijn van, om de vestiging van één specifieke supermarkt buiten Kimswerda mogelijk te maken. Met dergelijk politiek cliëntelisme is het onmogelijk een duidelijk en consistent beleid te maken.

De daadwerkelijke rigide houding van deze avond viel dan ook de oppositiepartijen ten deel. Omdat de visie op het punt van supermarktlocaties niet werd aangepast, stemden zij tegen de hele Detailhandelsstructuurvisie. Daarmee stemden zij ook tegen andere maatregelen om de detailhandel te versterken, zoals aanpassing van het parkeerbeleid zowel voor auto’s als fietsers, het verbeteren van de entrees van het winkelgebied en het tegengaan van de leegstand. Maatregelen die nota bene door ondernemers worden bepleit…

Related Posts