Opruimactie ontsierende verkeersborden van start

Opruimactie ontsierende verkeersborden van start

Met het verwijderen van een verkeersbord, gaf wethouder Boon (CDA) vandaag het startschot voor een grootschalige opruimactie van verkeersborden. Uit een inventarisatie is gebleken dat deze borden beschadigd, overbodig of onwenselijk zijn. Deze opruimactie is een initiatief van Harlinger Belang. Harlinger Belang vroeg in februari aandacht voor de hoeveelheid verkeersborden in de openbare…
Lees meer
Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Als gevolg van prima beleid van het huidige college, is de komende jaren weer meer geld beschikbaar. Hierdoor kon de behadeling van de Kadernota dit jaar rekenen op warme belangstelling van raadsleden. Als een van de indieners van 3 amendementen, heeft Harlinger Belang met succes voor bijna € 120.000 aan lastenverlichting bepleit. Om de…
Lees meer
Win een eigen verkeersbord

Win een eigen verkeersbord

Bezoekers van de Facebookpagina van Harlinger Belang kunnen een eigen verkeersbord winnen. Zij maken kans door een bericht te liken en een foto te plaatsen met daarop zo veel mogelijk (verkeers-)borden. Lees de voorwaarden van deze winactie. Met deze actie wil Harlinger Belang aandacht vragen voor het aantal borden en de situering…
Lees meer
Bezwaar maken tegen evenementenvergunning weinig zinvol

Bezwaar maken tegen evenementenvergunning weinig zinvol

Het maken van bezwaar tegen een evenementenvergunning is in Harlingen weinig zinvol, zo blijkt uit onderzoek van Harlinger Belang. Belanghebbenden kunnen wel binnen de wettelijke termijn van 6 weken bezwaar maken, maar in veel gevallen heeft het evenement al voor het einde van deze termijn plaatsgevonden. De raadfractie heeft het…
Lees meer
Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen. Met één aanvraagformulier kunnen zij direct bij de gemeente en Hefpunt een verzoek om kwijtschelding doen. Het valt Harlinger Belang op, dat beide instanties hiervoor echter een verschillend formulier hanteren. De raadsfractie heeft met schriftelijke vragen dan ook om…
Lees meer