Opruimactie ontsierende verkeersborden van start

Opruimactie ontsierende verkeersborden van start

Nieuws
[caption id="attachment_1919" align="alignright" width="300"] Foto met dank aan Joachim de Ruijter Fotografie[/caption] Met het verwijderen van een verkeersbord, gaf wethouder Boon (CDA) vandaag het startschot voor een grootschalige opruimactie van verkeersborden. Uit een inventarisatie is gebleken dat deze borden beschadigd, overbodig of onwenselijk zijn. Deze opruimactie is een initiatief van Harlinger Belang. Harlinger Belang vroeg in februari aandacht voor de hoeveelheid verkeersborden in de openbare ruimte. De vele verkeersborden ontsieren dikwijls het straatbeeld. Ook wordt hiermee het overzicht en de verkeersveiligheid geen dienst bewezen. Raadslid Jan Jellema vroeg het college om, in navolging van de gemeente Leeuwarden, het aantal verkeersborden in het straatbeeld te verminderen. Het verminderen van het aantal verkeersborden past prima bij onze ambitie om de bureaucratie te verminderen. Sinds 2012 is de hoeveelheid gemeentelijke regelgeving al verminderd en ook de komende tijd zal…
Read More
Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Nieuws
Als gevolg van prima beleid van het huidige college, is de komende jaren weer meer geld beschikbaar. Hierdoor kon de behadeling van de Kadernota dit jaar rekenen op warme belangstelling van raadsleden. Als een van de indieners van 3 amendementen, heeft Harlinger Belang met succes voor bijna € 120.000 aan lastenverlichting bepleit. Om de gemeentebegroting in evenwicht te houden, besloot de raad in 2011 om de onroerendzaakbelasting extra te verhogen. Nu dit niet meer nodig is, vindt Harlinger Belang dat deze geplande extra verhoging teruggedraaid moet worden. Al met al een lastverlichting van circa € 34.000. Het college is voornemens geen precariobelasting meer te heffen op rioolaansluitingen. In de praktijk blijkt dit bij woningen en bedrijven veel vragen op te roepen. Bovendien is de verwachting dat de kosten hiervan de komende jaren zullen stijgen. Harlinger Belang is…
Read More
Win een eigen verkeersbord

Win een eigen verkeersbord

Nieuws
Bezoekers van de Facebookpagina van Harlinger Belang kunnen een eigen verkeersbord winnen. Zij maken kans door een bericht te liken en een foto te plaatsen met daarop zo veel mogelijk (verkeers-)borden. Lees de voorwaarden van deze winactie. Met deze actie wil Harlinger Belang aandacht vragen voor het aantal borden en de situering daarvan in de openbare ruimte. Niet alleen zorgt dit soms voor onoverzichtelijke en zelfs verkeersonveilige situaties, ook ontsieren de borden de monumentale binnenstad. De raadsfractie zal het college woensdag dan ook vragen hier anders mee om te gaan. (meer…)
Read More
Bezwaar maken tegen evenementenvergunning weinig zinvol

Bezwaar maken tegen evenementenvergunning weinig zinvol

Nieuws
Het maken van bezwaar tegen een evenementenvergunning is in Harlingen weinig zinvol, zo blijkt uit onderzoek van Harlinger Belang. Belanghebbenden kunnen wel binnen de wettelijke termijn van 6 weken bezwaar maken, maar in veel gevallen heeft het evenement al voor het einde van deze termijn plaatsgevonden. De raadfractie heeft het college om opheldering gevraagd. (meer…)
Read More
Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Aanvraag kwijtschelding belastingen kan wel eenvoudiger

Nieuws
Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelastingen. Met één aanvraagformulier kunnen zij direct bij de gemeente en Hefpunt een verzoek om kwijtschelding doen. Het valt Harlinger Belang op, dat beide instanties hiervoor echter een verschillend formulier hanteren. De raadsfractie heeft met schriftelijke vragen dan ook om opheldering gevraagd. Het formulier dat van de website van Hefpunt kan worden gedownload bestaat uit slechts 1 pagina. Bij het formulier van de gemeentelijke website moet de aanvrager maar liefst 4 pagina's invullen en daarnaast de nodige bijlagen toevoegen. Op de website van Hefpunt valt te lezen dat zij via bestandsvergelijking de aanvraag geautomatiseerd kan toetsen. Zij raadpleegt dan diverse overheden en krijgt zo de overige, relevante gegevens. Hierdoor kan worden volstaan met een verkort verzoek om kwijtschelding. De gemeente werkt klaarblijkelijk niet conform deze procedure. Op de…
Read More