Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Als gevolg van prima beleid van het huidige college, is de komende jaren weer meer geld beschikbaar. Hierdoor kon de behadeling van de Kadernota dit jaar rekenen op warme belangstelling van raadsleden. Als een van de indieners van 3 amendementen, heeft Harlinger Belang met succes voor bijna € 120.000 aan lastenverlichting bepleit.

Om de gemeentebegroting in evenwicht te houden, besloot de raad in 2011 om de onroerendzaakbelasting extra te verhogen. Nu dit niet meer nodig is, vindt Harlinger Belang dat deze geplande extra verhoging teruggedraaid moet worden. Al met al een lastverlichting van circa € 34.000.

Het college is voornemens geen precariobelasting meer te heffen op rioolaansluitingen. In de praktijk blijkt dit bij woningen en bedrijven veel vragen op te roepen. Bovendien is de verwachting dat de kosten hiervan de komende jaren zullen stijgen. Harlinger Belang is het eens met het afschaffen van deze belasting. Eerder maakte de raadsfractie zich al sterk voor minder bureaucratie.

Minder enthousiast was Harlinger Belang over het voorstel om de gederfde inkomsten te compenseren door een verhoging van de onroerendzaakbelasting. Met een amendement werd dit voorstel afgewezen, wat zorgt voor een lastenverlichting van circa € 55.000.

De woningbezitters profiteren het meest van bovenstaande lastenverlichtingen. Om ook bedrijven een lastenverlichting te geven, heeft Harlinger Belang met andere raadsfracties een derde amendement ingediend. Hiermee wordt de gebruikelijke verhoging van de onroerendzaakbelasting voor bedrijven eenmalig achterwege gelaten. Dit levert voor bedrijven een lastenverlichting op van circa € 30.000.

Related Posts