Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Bezwaar maken tegen evenementenvergunning weinig zinvol

Het maken van bezwaar tegen een evenementenvergunning is in Harlingen weinig zinvol, zo blijkt uit onderzoek van Harlinger Belang. Belanghebbenden kunnen wel binnen de wettelijke termijn van 6 weken bezwaar maken, maar in veel gevallen heeft het evenement al voor het einde van deze termijn plaatsgevonden. De raadfractie heeft het college om opheldering gevraagd.

Uit het aanvraagformulier, blijkt dat een evenementenvergunning 12 weken voor aanvang van het evenement moet worden ingeleverd bij de gemeente. Het college toetst deze aanvraag en neemt hierover vervolgens een besluit. Bij een positief besluit wordt de vergunning verleend aan de organisator van het evenement.

Het besluit wordt eveneens op internet en in lokale dagbladen gepubliceerd. Eenieder heeft vervolgens 6 weken de tijd om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen. Mocht een bezwaar gegrond zijn, kan dit leiden tot aanpassing van de vergunning of zelf het intrekken van de volledige vergunning.

Dit laatste blijkt in de praktijk nagenoeg niet mogelijk. Van de 35 onderzochte vergunningen van het afgelopen halfjaar, blijkt dat in 91% van de gevallen het evenement al heeft plaatsgevonden binnen de bezwaartermijn. In 13 gevallen heeft het evenement al plaatsgevonden, nog voordat het besluit om een evenementenvergunning te verlenen is gepubliceerd.

Harlinger Belang pleit in haar verkiezingsprogramma om Harlingen een evenementenstad te laten zijn. Dit levert een positieve bijdrage aan het imago van de stad en de lokale economie. Omdat veel evenementen door vrijwilligers worden georganiseerd, dragen de evenementen ook bij aan de maatschappelijke cohesie.

Dat hiermee bij de vergunningverlening rekening wordt gehouden en dat het college hierbij een zekere flexibiliteit en coulance hanteert, keuren wij zeker niet af. Echter, wel zijn wij van mening dat er bij deze afweging meer aandacht moet voor de rechten van belanghebbenden.

De beantwoording van onze schriftelijke vragen verwachten wij begin februari.

Update 31/01/17: Lees hier de beantwoording van onze schriftelijke vragen door het college.

 

Related Posts