Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Zwijgzame coalitie accepteert zorgelijke toekomst Empatec

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de jaarstukken en begroting van Fryslân West en Empatec. Onze raadsfractie heeft aangegeven dat de jaarstukken er ondanks de botte bezuinigingen van het vorige kabinet Rutte nog prima uitzagen. De toekomst ziet er, met oplopende tekorten als gevolg van rijksbezuinigingen, welke niet door het Empatec goedgemaakt kunnen worden, een stuk somberder uit. Wij hebben tegen de begroting voor het komend jaar gestemd.

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 door het kabinet VVD/PvdA werd ingevoerd, blijkt een volkomen mislukking te zijn. In plaats van meer arbeidsparticipatie door mensen met een handicap, blijken er juist steeds meer mensen werkeloos thuis te zitten. De baankansen zijn volgens een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau geslonken van 50% naar 30%. Menigeen heeft destijds al zijn zorgen uitgesproken, dat deze Participatiewet puur een asociale bezuiniging was zonder visie. En helaas, deze vrees is uitgekomen.

Door het college van PvdA/CDA/VVD werd ons woensdag een meerjaren visie en strategisch kader beloofd. Echter, moest dan wel de begroting van 2019, waarin een extra gemeentelijke bijdrage van ruim € 1000 bovenop de jaarlijkse bijdrage van € 500 per werknemer wordt gevraagd, door de raad worden goedgekeurd.

Harlinger Belang heeft de afgelopen jaren meerdere malen om dit visiedocument gevraagd. Dit had er inmiddels al moeten liggen. We hebben derhalve tegen het samengestelde voorstel gestemd.

Het was aan wethouder Schoute (VVD) om deze tegenstem te incasseren. In het nieuwe college is de portefeuille Sociaal Domein namelijk verdeeld tussen de wethouders Kuiken en Schoute. Eerder was dit nog de exclusieve verantwoordelijkheid van wethouder Kuiken (PvdA). Nu de ‘mooi weer’-ballon van de Participatiewet is doorgeprikt, hadden we graag de mening van de PvdA wethouder hierover gehoord. Te meer, omdat de landelijke partijgenoten van de heer Kuiken spijt heeft betuigd van haar steun aan haar eigen Participatiewet. Maar helaas…., de heer Kuiken had het stokje intussen (heel slim) overgedragen aan de heer Schoute. En de heer Schoutes eigen VVD, is medeverantwoordelijk voor de Participatiewet. Hij deed zijn best door omstandig te beloven, dat de raad ‘meegenomen zal worden in de visie’. Wij hebben daar echter niet zo veel vertrouwen in; het wordt straks weer tekenen bij het kruisje….

En wie mocht namens de PvdA-raadsfractie de ommezwaai in de gelederen van de rode familie verklaren en duiden, nu wethouder Kuiken in alle talen zweeg? Dat was het kersverse raadslid de heer Leen. En het moet gezegd, hij deed zijn uiterste best om te bevestigen, dat ook de lokale PvdA geen vertrouwen meer heeft in hun eigen Participatiewet en dat dit landelijk gerepareerd moet worden. Maar ondanks de mitsen en maren ging hij wel akkoord met het voorstel.

Ook de andere ‘lokale’ raadsleden van de regeringspartijen VVD, CDA en CU hulden zich in de raadszaal in stilzwijgen. Nota bene partijen zoals CDA en CU, die altijd beweren dat ze opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Van de VVD hoeft men op dit vlak sowieso niets te verwachten; je kunt veel zeggen van deze partij, maar sociale empathie zit nou niet bepaald in hun DNA. Ondanks oproepen daartoe van de kant van Harlinger Belang, HOOP en Wad’n partij -de echt lokale partijen- om hun partijgenoten in Den Haag hierover te benaderen, lieten ze het hierbij…

Related Posts