Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Wanneer krijgen we te veel betaalde heffingen terug?

harlinger-belang-hb-lokaal-partij-afvalstoffen-riolering-heffing-belasting-retributies-rioolheffing-afvalstoffenheffing-reserve-meeropbrengst-overschot-450x275Onder de titel “Wanneer krijgen we te veel betaalde heffingen terug?” beschreef de Harlinger Courant de kern van een discussie die Harlinger Belang onlangs voerde met de wethouder van Financiën. De discussie ging over de overschotten aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. De raadsfractie vroeg zich af, wanneer deze aan inwoners en bedrijven worden terugbetaald.

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de kosten van de riolering en de afvalstoffenverwerking. Op basis van deze kosten, worden de tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing van het komende jaar bepaald. De werkelijkheid pakt doorgaans anders uit. Mocht na afloop van het jaar sprake zijn van een overschot, dan wordt deze gereserveerd en verrekend met eventuele toekomstige tekorten.

Harlinger Belang stelde dat deze ’terugbetaling’ maar lang op zich laat wachten. Dit blijkt ook uit het verloop van deze reserves over de periode 2011 tot en met 2014. De omvang van beide reserves is blijft al enige jaren een slordige € 300.000.

Dit komt mede doordat nog elk jaar rente aan deze reserves wordt toegevoegd. Dus naast het feit dat inwoners en bedrijven eerder al te veel rioolheffing en afvalstoffenheffing hebben betaald, betalen zij ieder jaar ook nog eens rente over deze overschotten.

Jellema stelt zich de vraag: “of het fair is dat iemand die nu te veel betaalt, nog jaren moet wachten tot hij dit krijgt terugbetaald.” Hij pleitte ervoor om een overschot direct het volgende jaar terug te betalen in de vorm van een eenmalige korting. Aangezien de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor 2016 zijn reeds vastgesteld is dit voor het komende jaar niet mogelijk, maar wat Harlinger Belang betreft krijgt deze discussie zeker nog een vervolg.

Related Posts