Wethouder nonchalant over mogelijke schending privacy afvalpashouders

Wethouder nonchalant over mogelijke schending privacy afvalpashouders

Nieuws
Harlinger Belang neemt geen genoegen met de beantwoording van haar schriftelijke vragen over mogelijke schending van de privacy van afvalpashouders. Tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag wil de raadsfractie meer duidelijkheid van de wethouder. Sinds de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rechtbank Gelderland eerder dit jaar, staat de privacy van mensen, die een afvalpas nodig hebben om hun afval in (ondergrondse) verzamelcontainers te storten, volop in de belangstelling. Beiden oordeelden dat het tijdelijk opslaan van stortgegevens (wie, waar, wanneer en hoe vaak gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer) persoonsgegevens zijn en dat het gebruik van een afvalpas, waarmee deze stortgegevens kunnen worden geregistreerd, een inbreuk op de privacy kunnen zijn. Harlinger Belang stelde schriftelijke vragen over wat deze uitspraak voor de Gemeente Harlingen betekent. Ook in onze gemeente…
Read More
Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Nieuws
Bij het vaststellen van het afvalbeleid besloot de gemeenteraad op suggestie van de PvdA, om de zwarte en groene containers in de binnenstad te vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. Met behulp van een afvalpas of -sleutel krijgen bewoners toegang tot deze ondergrondse afvalcontainers. Harlinger Belang heeft deze suggestie gesteund. Huishoudens in de binnenstad hebben doorgaans weinig ruimte voor hun containers, maar bovenal ontsieren de zwarte en groene containers het straatbeeld van onze historische en monumentale binnenstad. Onlangs oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de stortgegevens (wie, waar, wanneer en hoe vaak gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer) persoonsgegevens zijn. Het gebruik van een afvalpas, waarmee deze stortgegevens kunnen worden geregistreerd, kan een inbreuk zijn op de privacy en in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Als gevolg hiervan hebben de gemeenten…
Read More
Adequaat beleid rondom toegang werk- en inkomensgegevens

Adequaat beleid rondom toegang werk- en inkomensgegevens

Nieuws
Gemeenten zijn in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van diverse sociale voorzieningen. Met deze verantwoordelijkheid, beschikt zij over (nieuwe) persoonlijke informatie van inwoners. Het is dan ook niet vreemd, dat steeds meer aandacht komt voor hoe gemeenten omgaan met de privacy van haar inwoners. Eerder dit jaar vroeg Harlinger Belang zich af, of onze gemeente correct met werk- en inkomensgegevens van inwoners omgaat. Onze vragen sloegen met name op de toegang tot Suwinet, de software waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen. Aanleiding van onze schriftelijke vragen was de berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens, die stelde dat de beveiliging rondom persoonsgegevens bij gemeenten nog steeds tekortschiet. Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen blijkt het beeld, dat de gemeente (en in het bijzonder de Sociale Dienst) een adequaat beveiligingsbeleid en -plan heeft opgesteld. Bovendien is voldoende aandacht voor actualisatie van dit beleid en…
Read More
Gaat de gemeente goed om met uw werk- en inkomensgegevens?

Gaat de gemeente goed om met uw werk- en inkomensgegevens?

Nieuws
Onlangs stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de beveiliging rondom persoonsgegevens bij gemeenten weliswaar is verbeterd, maar nog steeds tekortschiet. Hierdoor is de privacy van mensen in het geding. De raadsfractie van Harlinger Belang vraag zich af of de gemeente Harlingen wel voldoet aan de beveiligingsnormen en heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld. Voor de uitvoering van hun taken, hebben gemeenten toegang gekregen tot persoonsgegevens die door andere organisaties worden vastgelegd. Te denken valt aan iemands arbeidsverleden en genoten opleidingen, maar ook de hoogte van alimentatie, uitkeringen en boetes. Deze gegevens zijn vastgelegd in een landelijk systeem, Suwinet. Omdat het hier om persoonlijke en gevoelige informatie gaat, is een goede (toegangs-)beveiliging essentieel. Gemeenten moeten hiervoor maatregelen te nemen. Wanneer zij dit nalaten is dit niet alleen laakbaar, ook kan de…
Read More
Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Privacy bij jeugdhulp onvoldoende gewaardborgd

Nieuws
Dat maakt de raadsfractie op uit de beantwoording van haar schriftelijke vragen. Zo reageert het college: “Het Gebiedsteam heeft tot op heden in onvoldoende mate gebruik gemaakt van CORV” en  vervolgt “(…) dat er in 6 gevallen over de mail gecorrespondeerd is, daar waar gebruik van CORV op zijn plaats was geweest”. CORV is het voorgeschreven berichtensysteem waarmee communicatie tussen diverse instanties zou moeten plaatsvinden. Een maand geleden heeft de raadsfractie haar zorgen geuit omtrent de privacy en veiligheid van Harlinger kinderen die jeugdhulp ontvangen. De NOS berichtte dat veel instanties die betrokken zijn bij de jeugdhulp, waaronder gemeenten, geen gebruik maken van het beveiligd berichtensysteem CORV. Voor Harlinger Belang reden om het college te bevragen of dit ook praktijk is in Harlingen. Uit de beantwoording blijkt dat, ondanks de…
Read More