Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Zonnepark ja, gemeentelijke financiering nee!

In de laatste raadsvergadering van 2015 kwam het voorstel aan de orde of de gemeente financieel ging deelnemen in Zonnepark Harlingen u.a., gepland op bedrijventerrein Oostpoort. Financiële  deelname houdt in een investering van ruim € 180.000 door de koop van 330 zonnepanelen in dit park. Hoewel Harlinger Belang, zoals alle partijen, duurzaamheid in energieopwekking hoog in het vaandel heeft en ook het idee van een Zonnepark Harlingen op zich een warm hart toe draagt, zijn wij principieel tegen financiële participatie van de Gemeente Harlingen. Hierover verschillen wij fundamenteel van mening met onze coalitiegenoten PvdA en CDA.

Deze mening staat volledig los van de discussie of deelname in dit park (de business case) wel of niet interessant kan zijn. Wij vinden, dat de Gemeente Harlingen geen taak heeft en mag hebben bij de financiering van een commercieel bedrijf. Fractievoorzitter Saakstra tijdens de raadsvergadering: “Een gemeente moet niet optreden als bankier en niet deelnemen aan ondernemersrisico’s”. De gemeente speelt een rol als het gaat om stimulering (grondverkoop) en facilitering (vergunningverlening) om de geïnteresseerde ondernemer tegemoet te komen. Echter de ‘gemeentelijke centjes van de burger” zijn niet bedoeld om te gaan speculeren in een commercieel bedrijf. We mogen toch ook niet als gemeente aandelen kopen op de beurs? Of in het casino proberen ‘het potje’ te laten groeien?

En wat te denken van de precedentwerking, die van een dergelijk besluit uit gaat? Stel, dat andere bedrijven, die werkzaam zijn in duurzame energieopwekking, zoals bijvoorbeeld, dicht bij huis, de windmolenparken De Riedpolder en/of het Wind Power Centre, de gemeente verzoeken om financiële deelname, wat zal het antwoord dan zijn van de wethouder Duurzaamheid en Financiën?

Verder hebben we verantwoordelijk wethouder Boon, bij diverse gelegenheden gewezen op het voorliggende alternatief, om zonnepanelen plaatsen op daken van gemeentelijke gebouwen, zoals op de Waddenhal, het Vierkant, etc. Dit is nu juist wel een taak van de gemeente om zijn eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. En zo hebben wij uit zijn antwoord kunnen opmaken: “hierbij hoeft de gemeente niet eens zelf te investeren, omdat er creatieve financieringsvormen op de markt komen”. Hoewel wij zijn plannen met interesse afwachten, werpt dit antwoord nog een ander en in onze ogen nog vreemder licht op het voorstel tot deelname in dit Zonnepark.

Helaas mochten onze pleidooien en argumenten, plus die van de andere tegenstemmers de VVD, GroenLinks en de Wad’n Partij niet baten. Het voorstel werd met een krappe meerderheid aangenomen. Rest ons nog om in de toekomst de wethouder steeds kritisch te bevragen op de voortgang van de deelname in en winstgevendheid van het Zonnepark Harlingen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Related Posts