Steeds meer openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s

Steeds meer openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s

Nieuws
De laatste maanden zijn in Harlingen meerdere oplaadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Niet alleen wordt hiermee invulling gegeven aan onze ambitie om een duurzame gemeente te zijn, ook profileert Harlingen zich hiermee als een toegankelijke en gastvrije gemeente voor onze bezoekers. Nu steeds meer automobilisten kiezen voor elektrische en hybride auto's, vond Harlinger Belang het hoog tijd om meer openbare oplaadpalen te plaatsen. In haar verkiezingsprogramma 2014 pleiten we hier al voor. Toen in 2015 de Duurzaamheidsnotitie werd behandeld, heeft de raadsfractie hier bij het college nogmaals aandacht voor gevraagd. En nu, 2 jaar later, zijn de eerste oplaadpalen langs de Noorderhaven, de Havenweg en bij MFC Het Vierkant geplaatst.
Read More
Plaatsing zonnepanelen gemeentelijke gebouwen weer een stap dichterbij

Plaatsing zonnepanelen gemeentelijke gebouwen weer een stap dichterbij

Nieuws
Nog dit jaar zullen de daken van MFC Het Vierkant, de Waddenhal en het gebouw van gemeentewerken worden uitgerust met in totaal 1.700 zonnepanelen. Voor de levering en installatie tekenden de gemeente en Mensonides Installatie B.V. deze week een overeenkomst. “Eindelijk”, zo verzucht Harlinger Belang raadslid Jan Jellema. Al in 2015 werd de Duurzaamheidsnota vastgesteld. Hierin schreef de gemeente dat zij zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen wilde plaatsen. Toen dit begin 2017 nog steeds niet het geval was, vroeg Jellema het college waarom dit zo lang op zich liet wachten. De plaatsing van zonnepanelen komt uit het Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018. Wij willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in haar streven naar duurzaamheid. Ook verwachten wij dat met deze zonnepanelen kan worden bespaard op de gemeentelijke…
Read More
Gemeente plaatst zonnepanelen op eigen gebouwen

Gemeente plaatst zonnepanelen op eigen gebouwen

Nieuws
De Gemeente Harlingen wil op een aantal van haar gebouwen circa 1.700 zonnepanelen plaatsen, zo maakte zij deze week bekend. Met deze investering is een bedrag gemoeid van een half miljoen. Harlinger Belang juicht deze stap van harte toe en zie het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders met belangstelling tegemoet. Tijdens de verkiezingscampagne pleitte Harlinger Belang al voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. In het coalitieprogramma 2014-2018 kwamen wij samen met de PvdA en het CDA overeen, dat dit de komende jaren daadwerkelijk ging gebeuren. Op deze wijze kon de gemeente invulling geven aan haar voorbeeldfunctie en bovendien besparen op haar energielasten. Toen hierin begin dit jaar weinig schot bleek te zitten, vroeg raadslid Jan Jellema wethouder om actie. De afgelopen jaren zijn er binnen onze…
Read More
Wachten op zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

Wachten op zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

Nieuws
"Hoe lang moet het duren om zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te plaatsen?" vroeg Harlinger Belang raadslid Jan Jellema zich afgelopen woensdag af. Al in 2015 had de gemeente plannen om zonnepanelen op de Waddenhal te plaatsen, maar tot dusver is hiervan nog niets gerealiseerd. En dat terwijl een gemiddeld huishouden er minder dan een maand over doet, aldus Jellema. In haar verkiezingsprogramma pleitte Harlinger Belang voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, te beginnen bij de Waddenhal. Daarmee willen wij dat de gemeente concreet het goede voorbeeld geeft om iets aan duurzaamheid te doen en niet blijft hangen in mooie woorden. Bovendien verwachten wij dat met deze zonnepanelen wordt bespaard op de gemeentelijke energiekosten. Ons verkiezingspunt is opgenomen in het coalitieprogramma. In 2015 heeft de gemeenteraad bovendien een Duurzaamheidsnotitie vastgesteld, waarin stond dat de zonnepanelen…
Read More
Prestatieafspraken Bouwvereniging geven huurders forse lastenverlichting

Prestatieafspraken Bouwvereniging geven huurders forse lastenverlichting

Nieuws
Vorige week tekenden de Gemeente Harlingen, woningcoöperatie De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen de prestatieafspraken voor het komende jaar. Met deze afspraken wordt een belangrijke stap gezet om te komen tot betaalbare, duurzame en leefbare huurwoningen in Harlingen. Iets waarvoor Harlinger Belang zich sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 sterk maakt! Sinds 1 juli 2015, moeten de woningbouwcoöperaties een aanbod doen waarmee zij invulling denken te gaan geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huidige coalitie van de PvdA, Harlinger Belang en het CDA zet daarbij in op meer betaalbare huurwoningen. Harlinger Belang pleitte daarbij in haar verkiezingsprogramma voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen, om zo de woonlasten van huurders te verlagen. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken worden in 2017 maar liefst 2.100 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De huur van deze woningen wordt…
Read More