In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

In 2015 slechts een geringe stijging van de onroerendzaakbelasting

Ook na het vaststellen van de nieuwe onroerendzaakbelastingen (ozb) voor 2015, blijft Harlingen een van de goedkoopste Friese gemeenten om in te wonen. Dit blijkt uit een vergelijking van de ozb-tarieven tussen de 24 Friese gemeenten. Harlinger Belang heeft zich eerder met succes verzet tegen een extra verhoging van de ozb. Toch moeten we constateren dat, als gevolg van economische recessie en de nieuwe gemeentetaken, het steeds lastiger wordt om een sluitende gemeentelijke begroting te presenteren. Eerder is de raadsfractie dan ook akkoord gegaan met een beperkte verhoging van 1% bovenop de inflatie. Voor de raadsfractie was dit voor 2015 meer dan genoeg! Groen Links en Wad'n Partij dachten hier duidelijk anders over. Tijdens de laatste raadsvergadering stemden zij tegen de nieuwe ozb-tarieven. Daarmee kozen zij impliciet voor handhaving van de tijdelijke ozb-tarieven. Deze tijdelijke ozb-tarieven waren tot 15 maal zo hoog! Argument…
Read More
Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

Visieloze oppositie tegen het versterken van detailhandel

De raad heeft woensdag ingestemd met de Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt een duidelijk beleidskader beschreven waar binnen onze gemeentegrenzen detailhandel wordt toegestaan. De door een extern bureau opgestelde Detailhandelsstructuurvisie is na een zorgvuldig proces en in samenspraak met belanghebbenden (detailhandel en consumenten) opgesteld. Zij beschrijft hoe de gemeente Harlingen in de toekomst de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de detailhandel kan behouden en mogelijk versterken. Dit, ondanks de bedreigingen waarmee deze sector geconfronteerd wordt zoals lagere consumentenbestedingen als gevolg van de economische recessie, leegstand in winkelgebieden, alsmaar toenemende internetverkopen, de veranderende behoeftes van consumenten, etc. De verwachting is dat Harlingen op termijn een overschot van circa 6.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte kent. Niet alleen zijn nieuwe vierkante meters onwenselijk, beter zou zijn de detailhandel te clusteren in twee gebieden: de…
Read More
Reddingsplan Westergo cv/BV om faillissement af te wenden

Reddingsplan Westergo cv/BV om faillissement af te wenden

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad, inclusief Harlinger Belang, ingestemd met het reddingsplan voor de Westergo cv/BV. Al jaren verkeert deze onderneming, die de grond in de Nieuwe Industriehaven verkoopt, in financieel zwaar weer. Zonder het reddingsplan zou zij failliet zijn gegaan en zou de gemeente geconfronteerd worden met circa € 1,5 miljoen aan kosten en verliezen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Al in 2009 liet Harlinger Belang zich kritisch uit over de Westergo cv/BV. We hebben de, door de toenmalige directie geclaimde, successen in de haven ooit gebakken lucht genoemd. Aangetoond dat de Westergo cv/BV op sterven na dood was. Niet zo zeer veroorzaakt door het slechte economische tij zoals steeds beweerd werd, maar met name door een exorbitant uitgavenpatroon, wanbeleid van de toenmalige directie en falend toezicht…
Read More
Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Afgelopen week ondertekenden de Gemeente Harlingen een Optisport een nieuwe exploitatieovereenkomst voor Het Derde Haad. Eerder ging de gemeenteraad al akkoord met deze nieuwe exploitatieovereenkomst voor het zwembad. Met de overeenkomst wordt de huidige samenwerking tussen Optisport en de Gemeente Harlingen met 10 jaar verlengd. Daar waar elders zwembaden amper het hoofd boven water kunnen houden of zelfs hun deuren moeten sluiten, kunnen inwoners van Harlingen en omstreken ook de komende jaren blijven zwemmen in Het Derde Haad! Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte Harlinger Belang het behoud van het zwembad tot een van haar speerpunten. Om het bewegen van jongeren en ouderen te bevorderen en gelet op onze waterrijke gemeente, vond en vindt Harlinger Belang het behoud van het zwembad van wezenlijk belang. Eerder pleitte de raadsfractie ook voor het instandhouden van het schoolzwemmen. In ons verkiezingsprogramma…
Read More
Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

In 2010 was Harlinger Belang de eerste politieke partij die herstructurering van de Willemshaven als speerpunt in haar verkiezingsprogramma vermeldde. Wij pleitten destijds voor het opstarten van de herstructurering voor het einde van 2013. Daarbij zou de Willemshaven onderdak moeten bieden aan een aantrekkelijke marina met als doel om een nieuwe doelgroep toeristen aan te trekken en de bestedingen aan de wal te vergroten. Afgelopen week gaven Provincie Fryslân en Gemeente Harlingen het officiële startschot om de Willemshaven te ontwikkelen tot een haven met internationale allure. Harlinger Belang wethouder Maria le Roy tekende in een speciaal daarvoor ingerichte ontvangsthal 'Cruise Port Harlingen' de bestuursovereenkomst. Gedeputeerde De Vries ontving de officiële aanvraag voor een bijdrage van Wurkje Foar Fryslân, voor de nieuw aan te leggen voorzieningen voor Cruise Port Harlingen. Beide projecten maken deel uit van het Masterplan…
Read More