Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Nieuws
Twee maanden geleden heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en of de gemeente haar beloften hieromtrent ook nakomt. In haar beantwoording schetst de gemeente, dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening goed is en dat slechts één belofte niet is nagekomen. De afgelopen jaren heeft Harlinger Belang zich meerdere malen kritisch uitgelaten over de gemeentelijke dienstverlening. In ons verkiezingsprogramma 2010-2014 hebben wij het thema dienstverlening zelfs tot speerpunt benoemd. In de afgelopen raadsperiode is dan ook veel geïnvesteerd om de dienstverlening te verbeteren. Wij waren ook blij met de 8 beloften die de gemeente in april 2013 omtrent de gemeentelijke dienstverlening deed. Deze 8 beloften, worden volgens de gemeente op één na gehaald. Zoals Harlinger Belang al eerder constateerde, wordt de belofte, om ieder halfjaar over de kwaliteit van de dienstverlening te communiceren, niet gehaald.…
Read More
WOB-verzoek om werkelijke kosten Tall Ships Races inzichtelijk te krijgen

WOB-verzoek om werkelijke kosten Tall Ships Races inzichtelijk te krijgen

Nieuws
Al eerder heeft de raadsfractie haar kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente een bijdrage heeft geleverd aan de Tall Ships Races 2014. De werkelijke kosten van dit fantastische evenement bleken uiteindelijk bijna vier keer zo veel dan oorspronkelijk begroot. Eerdere verzoeken om een nadere onderbouwing van deze forse overschrijding, zijn stelselmatig door het college afgedaan. Harlinger Belang vindt een dergelijke niet-transparante houding ongepast wanneer het om zo veel gemeenschapsgeld gaat. Reden om nu met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) alsnog de gewenste informatie op te vragen. De forse overschrijding is in november 2014 door het college toegelicht. Een groot deel hiervan werd veroorzaakt door de grootschalige veiligheidsmaatregelen. Toen 4 maanden voor het evenement bleek, dat de organiserende Stichting Harlingen Sail in zwaar weer verkeerde, besloot nagenoeg de volledige raad, tegen de zin van Harlinger Belang, dat de…
Read More
Duurzaamheidsbeleid vraagt om concrete, zichtbare investeringen

Duurzaamheidsbeleid vraagt om concrete, zichtbare investeringen

Nieuws
Afgelopen woensdag sprak de raad over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen. De voorliggende notitie blikte terug op de afgelopen 5 jaren en beschreef de ambities en activiteiten voor de komende jaren. Net als 5 jaar geleden, had de raadsfractie ook nu weer veel bedenkingen bij dit stuk. De notitie van december 2009 stond bomvol intenties en algemene formuleringen en miste concrete doelstellingen en concrete activiteiten. Het was nu dan ook onmogelijk om te toetsen in hoeverre de gemeente haar eerdere doelstellingen heeft bereikt. De terugblik in de huidige notitie was dan ook voornamelijk een opsomming van onsamenhangende activiteiten van de afgelopen 5 jaren. Een gemiste kans, waarvan de raadsfractie herhaling wil voorkomen. Want ook bij de notitie van afgelopen woensdag, bleken de ambities op het gebied van duurzaamheid weinig concreet. Daar waar andere partijen akkoord waren om de beschikbare…
Read More
Proces naar een zelfstandig havenbedrijf op koers

Proces naar een zelfstandig havenbedrijf op koers

Nieuws
Afgelopen woensdag heeft de raad ingestemd met de ambitie om een zelfstandig havenbedrijf op te richten. Een lang gekoesterde wens van Harlinger Belang is daarmee in vervulling gegaan! Al sinds 2010 pleiten wij voor het onderbrengen van havenactiviteiten in een zelfstandig havenbedrijf. Zo schreven we in ons verkiezingsprogramma 2010-2014: "een apart havenbedrijf, in eigendom van de gemeente, beter weet in te spelen op economische ontwikkelingen en de wensen van de gevestigde bedrijven en zodoende voor meer werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze havens kan zorgen." In de afgelopen jaren heeft de raadsfractie zich sterk gemaakt om de kosten en opbrengsten van de haven in kaart te brengen. Na een tweetal onderzoeken, bleek in 2013 dat de haven jaarlijks circa € 1,7 miljoen verlies leed. Een financieel gat dat nu nog jaarlijks met gemeenschapsgeld aangevuld wordt. Harlinger Belang…
Read More
Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Nieuws
In april 2013 heeft de gemeente haar inwoners een aantal beloften gedaan wat betreft de gemeentelijke dienstverlening. Zo valt op de gemeentelijke website te lezen, dat de gemeente binnen 4 werkdagen reageert op correspondentie en bezoekers binnen 15 minuten aan de balie worden geholpen. Nu, bijna 2 jaar later, heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld om te vernemen of de gemeente deze beloften ook daadwerkelijk nakomt en de gemeentelijke dienstverlening ook daadwerkelijk is verbeterd. In het verkiezingsprogramma 2010 maakte Harlinger Belang zich sterk voor betere gemeentelijke dienstverlening. Naast begrijpelijke correspondentie en de avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken, pleitten wij voor concrete, meetbare prestatieafspraken. Wij waren dan ook zeer tevreden met de 8 toezeggingen die het college over de gemeentelijke dienstverlening deed. De raadsfractie constateert echter, dat in ieder geval één belofte, namelijk om hier ieder half jaar op de website…
Read More