Bedrijfsvoering van omgevingsdienst FUMO een rommeltje

Bedrijfsvoering van omgevingsdienst FUMO een rommeltje

In de afgelopen maanden berichtten diverse media kritisch over de bedrijfsvoering van de Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO). En hoewel de directie inmiddels is vervangen en verbeteringen zijn aangekondigd, blijft Harlinger Belang onverminderd kritisch. Tijdens de raadscommissie noemde raadslid Jappie Saakstra de bedrijfsvoering 'een rommeltje' en pleitte voor…
Lees meer

Betaalgedrag op orde, maar gemeente is hierover niet transparant

Harlinger Belang is een groot voorstander dat lokale en regionale bedrijven gemeentelijke opdrachten uitvoeren. Hiermee wordt de bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd. Het kan dan ook niet zo zijn, dat bij dit streven, ondernemers vervolgens lang op hun geld moeten wachten met alle mogelijke financiële problemen van dien. Wij staan dan ook een correct betaalgedrag…
Lees meer
Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Twee maanden geleden heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en of de gemeente haar beloften hieromtrent ook nakomt. In haar beantwoording schetst de gemeente, dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening goed is en dat slechts één belofte niet is nagekomen. De afgelopen jaren heeft Harlinger Belang zich meerdere malen kritisch uitgelaten over…
Lees meer
Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

In april 2013 heeft de gemeente haar inwoners een aantal beloften gedaan wat betreft de gemeentelijke dienstverlening. Zo valt op de gemeentelijke website te lezen, dat de gemeente binnen 4 werkdagen reageert op correspondentie en bezoekers binnen 15 minuten aan de balie worden geholpen. Nu, bijna 2 jaar later, heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld…
Lees meer