Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Trukendoos kan verdere ontwikkeling Willemshaven niet stoppen

Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingplan Willemshaven. Daarmee komt na 25 jaar eindelijk duidelijkheid hoe we met de Willemshaven het toerisme willen bevorderen en daarmee bedrijvigheid en de werkgelegenheid in Harlingen kunnen vergroten. Voor Harlinger Belang een erg belangrijk punt. In 2010 maakten wij van de ontwikkeling van de Willemshaven een topprioriteit.

Sindsdien is er al veel gebeurd. Zo is een extra loopbrug vanaf de keermuur geplaatst, vindt de restauratie van het monumentale entrepotgebouw plaats en wordt het omliggende gebied gefatsoeneerd. Ook biedt de Willemshaven tijdelijk onderdak aan de bouwers van de Willem Barentsz en Sil de potvis. Tevens zijn de nodige plannen in voorbereiding, zoals een sanitaire voorziening, de aanleg van een multifunctionele steiger en overnachtingsmogelijkheden in een zandtrechter. Voor het eerst sinds jaren worden zichtbaar resultaten behaald!

Maar op de achtergrond is minstens zo veel werk verricht. Aan de hand van een Open Plan Proces, waar iedereen ideeën heeft kunnen aandragen, is de toekomstige invulling van de Willemshaven geschetst. Het afgelopen jaar is deze invulling vastgelegd in een bestemmingsplan.

Dit alles ging niet zonder slag of stoot. Zo betichtte de VVD onlangs het college en ambtelijke organisatie nog van het toepassen van een truc bij het opnemen van een jachthaven in dit bestemmingsplan.

Dat een jachthaven niet de goedkeuring van de VVD kan verkrijgen, werd in oktober 2015 al duidelijk toen zij tegen de eerste versie van het bestemmingsplan stemde. Merkwaardig, omdat de VVD wel had ingestemd met de stadsvisie (2008), het masterplan (2010), de structuurvisie (2012) en het haveninrichtingsplan (2013). Stuk voor stuk beleidstukken waarin de jachthaven stond opgenomen. Nota bene in haar eigen verkiezingsprogramma pleitte zij voor een jachthaven. Naar hun lezing van nu, blijkt dat een veel kleinere jachthaven te zijn…

Maar ook andere onderdelen van het bestemmingsplan konden standaard rekenen op de nodige negativiteit van onze lokale VVD collega’s. Zo stemden zij tegen de aanleg van een multifunctionele aanlegsteiger voor de cruise- en historische zeilvaart. Een voorstel dat wel op steun kon rekenen van een provinciale partijgenoot, gedeputeerde Kielstra, bovendien kracht bijgezet met een forse subsidie.

Nee, als het aan de VVD had gelegen, was de Willemshaven, geheel tegen landelijke regelgeving in, ‘verrijkt’ met buitendijkse woningbouw. Harlinger Belang heeft dit samen met andere partijen weten te voorkomen. Overigens moesten wij van de VVD deze wens thans lezen als ‘dienstwoningen’.

Het standpunt van minister Schultz van Haegen, dat met de realisatie van de jachthaven een kwalitatief betere voorziening wordt getroffen, maakte het voor de lokale VVD-ers alleen maar pijnlijker. Niet alleen werd hiermee bevestigd, dat hun eerdere aantijging aan het adres van het college en ambtelijke organisatie totaal misplaatst was, ook stond de ministeriële steun, van nota bene een VVD-minister, haaks op de negatieve houding van de VVD Harlingen. Zelfs binnen haar eigen partij stond zij alleen…

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen de liberale vrienden hebben gedacht. Ondanks dat zij een half jaar geleden nog tegen het bestemmingsplan was, stemde de VVD nu plots wel in met het bestemmingsplan, inclusief jachthaven en inclusief aanlegsteiger. Al het gedraai en kritiek van de afgelopen jaren moesten wij zien als ‘Zijne Majesteits oppositie’ zo luidde de verklaring.

Vooropgesteld dat we blij zijn dat met de steun van de VVD in dit dossier, lezen wij echter in deze verklaring dat de VVD willens en wetens zand in de raderen heeft willen strooien. Dit om een zorgvuldig proces, waaraan het college en ambtelijke organisatie uitvoering geven, te frustreren en daarmee de ontwikkeling van de Willemshaven te stagneren. Over het toepassen van een truc gesproken…

 

Related Posts