Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Zwembad Het Derde Haad blijft komende jaren open

Afgelopen week ondertekenden de Gemeente Harlingen een Optisport een nieuwe exploitatieovereenkomst voor Het Derde Haad. Eerder ging de gemeenteraad al akkoord met deze nieuwe exploitatieovereenkomst voor het zwembad. Met de overeenkomst wordt de huidige samenwerking tussen Optisport en de Gemeente Harlingen met 10 jaar verlengd. Daar waar elders zwembaden amper het hoofd boven water kunnen houden of zelfs hun deuren moeten sluiten, kunnen inwoners van Harlingen en omstreken ook de komende jaren blijven zwemmen in Het Derde Haad! Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte Harlinger Belang het behoud van het zwembad tot een van haar speerpunten. Om het bewegen van jongeren en ouderen te bevorderen en gelet op onze waterrijke gemeente, vond en vindt Harlinger Belang het behoud van het zwembad van wezenlijk belang. Eerder pleitte de raadsfractie ook voor het instandhouden van het schoolzwemmen. In ons verkiezingsprogramma…
Read More
Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

Maria le Roy tekent bestuursovereenkomst Willemshaven

In 2010 was Harlinger Belang de eerste politieke partij die herstructurering van de Willemshaven als speerpunt in haar verkiezingsprogramma vermeldde. Wij pleitten destijds voor het opstarten van de herstructurering voor het einde van 2013. Daarbij zou de Willemshaven onderdak moeten bieden aan een aantrekkelijke marina met als doel om een nieuwe doelgroep toeristen aan te trekken en de bestedingen aan de wal te vergroten. Afgelopen week gaven Provincie Fryslân en Gemeente Harlingen het officiële startschot om de Willemshaven te ontwikkelen tot een haven met internationale allure. Harlinger Belang wethouder Maria le Roy tekende in een speciaal daarvoor ingerichte ontvangsthal 'Cruise Port Harlingen' de bestuursovereenkomst. Gedeputeerde De Vries ontving de officiële aanvraag voor een bijdrage van Wurkje Foar Fryslân, voor de nieuw aan te leggen voorzieningen voor Cruise Port Harlingen. Beide projecten maken deel uit van het Masterplan…
Read More
Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Het was een mooi evenement. De slingers en de vlaggen zijn intussen opgeborgen en zoals na ieder feest komt dan de nuchterheid terug bij het afwikkelen van de formaliteiten. De belangrijkste is de verantwoording en de betaling van de rekeningen. Dan slaat nuchterheid in dit geval om in een geweldige kater. Het blijkt, dat de Stichting Sail Harlingen in zwaar weer zit en gezien de contractverplichtingen de rekening doorschuift naar de gemeente. Een verliespost van circa € 800.000; met bijkomende indirecte kosten voor de ambtelijke ondersteuning naar onze schatting een kleine miljoen euro. En dat in deze tijd van bezuinigingen en decentralisatie opgaven! Hierna volgt onze bijdrage tijdens het raadsdebat. U zult begrijpen, dat HB “not amused” is en derhalve allerlei vragen heeft gesteld in de commissievergadering: Wij willen op…
Read More
Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Al enige jaren zoekt de gemeentelijke politiek naar een oplossing voor de parkeerproblematiek. Na een pleidooi van Harlinger Belang, heeft in 2011 eindelijk een grondige herziening van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Daarbij zouden de kosten van het parkeerbeleid voortaan moeten worden opgebracht door de eilandbezoekers. Bewoners zouden voortaan een bewonersvergunning kunnen krijgen tegen één uniform kostprijstarief. Nu, 3 jaar later, moeten we helaas constateren dat ondanks herhaaldelijk aandringen, dit beleid nog steeds niet door het college wordt uitgevoerd. Sterker nog: met de introductie van het parkeervignet, de kraskaarten en nieuwe vergunningen is het beleid alleen maar minder overzichtelijk geworden. Jellema stelde in de raadsvergadering dan ook: “de lappendeken aan parkeermaatregelen wordt te groot voor het waterbed.” Hij pleitte daarom wederom voor een forse herziening van het parkeerbeleid in september 2015. Als…
Read More
Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Onlangs heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een pompgebouw door Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia). Een besluit dat tot veel commotie heeft geleid, omdat gesuggereerd werd dat Harlingen hiermee de laatste kans om zoutwinning onder de Waddenzee te blokkeren, aan haar neus voorbij heeft laten gaan. Harlinger Belang deelt deze mening niet. Na uitvoerige bestudering van de stukken, is de raadsfractie tot de conclusie gekomen dat instemmen met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ de enige juiste weg was. In 2010 heeft Frisia een Milieueffectenrapportage (MER) opgesteld om naast de zoutwinning onder het land, in de toekomst ook zout te winnen onder de Waddenzee.  Hiervoor dient Frisia over diverse vergunningen (Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet) te beschikken. Ook is een winningsvergunning en winningsplan vereist.…
Read More