Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Gemeente onwetend over dioxine-uitstoot REC

De gemeente was lange tijd niet op de hoogte van de reeks storingen, die op 1 oktober plaatsvond bij de Reststoffen Energie Centrale (REC). Ook nu nog, kan het college geen ‘eenduidig antwoord’ geven op de vraag hoe deze storing en de forse dioxine-emissie gekwalificeerd moeten worden. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen, die de Harlinger Belang eerder heeft gesteld.

Uit de brief van het college valt te lezen dat de REC heeft verzuimd de storingen te melden aan de gemeente Harlingen. Op basis van het communicatieprotocol, had dit wel gemoeten. De gemeente werd pas op de hoogte gebracht toen de meetresultaten van het dioxine-onderzoek bekend waren. Deze meetresultaten zijn op 22 december openbaar gemaakt.

Harlinger Belang vraagt zich af wat de waarde van het communicatieprotocol is, nu dit herhaaldelijk door de REC is geschonden. De raadsfractie wil kijken of het protocol voorzien kan worden van sancties, op het moment dat dit niet nageleefd wordt.

Het college benadrukt nogmaals dat de volksgezondheid op geen enkele wijze nadelig is beïnvloed. Harlinger Belang vindt dit een gewaagde uitspraak. Temeer omdat in dezelfde beantwoording nog veel zaken onduidelijk blijven en er momenteel nog onderzoeken plaatsvinden.

In haar beantwoording stelt het college, dat zij geen ‘eenduidig antwoord’ heeft op onze vraag of de vergunde normen ook van toepassing zijn op incidentele situaties (storingen). Het college stelt, dat zij elke dioxine-uitstoot teveel vindt, maar dat er bovenop de vergunde normen nog wel een veiligheidsmarge zit. Over hoe groot deze veiligheidsmarge is, kan het college geen ‘eenduidig antwoord’ te geven.

Zij verwijst naar een eerdere toelichting van de GGD waarin wordt gesteld, dat dioxine met name een risico voor de volksgezondheid vormt, wanneer deze structureel via voedsel wordt geconsumeerd. Dat de door de REC uitgestoten dioxine eveneens in de voedselketen terecht komt, wordt niet benoemd. Hiernaar wordt momenteel nog onderzoek gedaan.

Related Posts