Herindering- en fusieperikelen

Herindering- en fusieperikelen

Nieuws
Het zal u ongetwijfeld door de dagelijkse aandacht van de media niet ontgaan zijn: de herindeling van gemeenten staat voor de deur. Gemeenten in Friesland worden door de landelijke en provinciale overheid ‘gedwongen’ om samen te gaan, om zo meer kwaliteit te kunnen bieden aan haar inwoners. Naast de diverse bezwaren die aan fusering kleven, is onze fractie zich dan ook bewust van de noodzaak tot fusering met (delen van) andere gemeenten. Elders in Friesland worden zowel publiekelijk als in de achterkamers huwelijkskandidaten besproken. In Harlingen blijft het, behalve een aantal uitspraken van onze burgemeester, opvallend stil. Ten onrechte naar de mening van onze fractie, immers voorkomen moet worden dat Harlingen uitgehuwelijkt wordt, of nog erger, voor eeuwig vrijgezel blijft. Wij zijn van mening dat fusering altijd vrijwillig moet gebeuren,…
Read More