Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Gaat de gemeente goed om met uw werk- en inkomensgegevens?

Onlangs stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de beveiliging rondom persoonsgegevens bij gemeenten weliswaar is verbeterd, maar nog steeds tekortschiet. Hierdoor is de privacy van mensen in het geding. De raadsfractie van Harlinger Belang vraag zich af of de gemeente Harlingen wel voldoet aan de beveiligingsnormen en heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

Voor de uitvoering van hun taken, hebben gemeenten toegang gekregen tot persoonsgegevens die door andere organisaties worden vastgelegd. Te denken valt aan iemands arbeidsverleden en genoten opleidingen, maar ook de hoogte van alimentatie, uitkeringen en boetes. Deze gegevens zijn vastgelegd in een landelijk systeem, Suwinet.

Omdat het hier om persoonlijke en gevoelige informatie gaat, is een goede (toegangs-)beveiliging essentieel. Gemeenten moeten hiervoor maatregelen te nemen. Wanneer zij dit nalaten is dit niet alleen laakbaar, ook kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen.

Nu de Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat de beveiliging bij 11 van de onderzochte 13 gemeenten niet op orde is, wil de raadsfractie weten hoe dit binnen de gemeente Harlingen en de aan haar verbonden partijen (Dienst SoZaWe, GGD, ICT-leverancier, etc.) is geregeld.

Harlinger Belang neemt de privacy van onze inwoners serieus, zeker nu werk- en inkomensgegevens steeds een belangrijkere rol gaan spelen en gemakkelijker toegankelijk zijn. Misbruik van uw persoonsgegevens moet worden voorkomen. Hoewel wij dit buiten onze gemeentegrenzen niet kunnen bewerkstelligen, zien wij het als onze taak om de beveiliging binnen onze gemeente wel op orde te hebben.

Related Posts