Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Het REC dossier: er waait een “Frisse Wind” door de PvdA fractie

Was het in de vorige raadsvergadering de heer Leen, die een ommezwaai van de PvdA in het sociaal domein dossier (visie op Sociaal Werkbedrijf Empatec) verkondigde, nu was het de beurt aan raadslid Konst in het omstreden REC dossier, die de oppositie blij verraste met een nieuw geluid. Met oppositie bedoelen we de echte oppositie, te weten Wad’n Partij, GroenLinks, D’66 en Harlinger Belang.

Wat was het geval, even een historische terugblik: destijds zo’n 10 jaar geleden met slechts 5 partijen in de raad, waren Harlinger Belang (3 zetels) en GroenLinks (2 zetels) tegen de komst van de afvaloven. PvdA, CDA en VVD waren voor. U raadt het al, daarmee was de weg vrij voor de komst van de afvaloven. De oppositie werd niet betrokken in de discussie. Het was al “geregeld”. Transparantie was in die tijd nog niet zo ingeburgerd. Dualisme bestond nog niet.

Harlinger Belang vroeg in de raadsvergadering van afgelopen maandag 15 oktober of de woordvoerders van de partijen, die altijd de REC te vuur en te zwaard hebben verdedigd, misschien ook spijt hadden van het besluit, dat hun partijgenoten destijds hadden genomen. Immers terugziend op de afgelopen periode is de REC een hoofdpijndossier zonder weerga gebleken. Een soort gewetensvraag dus. In alle eerlijkheid dient gezegd te worden, dat niemand van de huidige fracties en wethouders van de partijen CDA en VVD destijds in de raad zaten. Bij de PvdA wel, namelijk wethouder Kuiken, die altijd een warm pleitbezorger was voor de REC.

CDA woordvoerder Sijtsma is niet het type mens, dat gauw sorry zegt. Hij is meer het type van direct de aanval kiezen als iemand een kritische vraag stelt. (Zal wel media training gehad hebben van mevr. Poepjes). Dus we kregen de langspeelplaat weer gedraaid over LTO gegevens en dioxine in de melk en de brand bij Frisia van destijds, waar Harlinger Belang mede schuldig aan was (of iets dergelijks) en dat de boer veel slimmer is dan de gewone burger, die er niets van snapt en bewust kwaad spreekt, etc. Kortom er kwam weer een storm van woorden over ons, maar zeker geen spijt.

Toen was het de beurt aan VVD woordvoerder De Vries, die altijd beweert, dat er meer debat moet komen in de raad. Hij bracht zelf weinig in en was voor zijn doen wat timide. Op de vraag van de heer Van der Pol (D66) of hij ook een initiatief van de kant van de VVD kon noemen om de problematiek inzake veiligheid en gezondheid rondom de REC te verbeteren, was hij echter heel duidelijk: geen. Dat is in ieder geval eerlijk.

En toen was het de beurt aan woordvoerster Konst van de PvdA. Ze deed het op een charmante wijze. Welmoed had geen spijt, maar…. ze vond het wel jammer. Over woorden zullen we niet twisten. De oppositie hing aan haar lippen. Ze noemden haar zienswijze verfrissend en verrassend. Ze kwam tevens met een motie, waarbij de strekking min of meer was, dat het college werd opgeroepen alles in het werk te stellen stillegging van de afvaloven te bepleiten, zolang de oude “knalpijpen” nog niet vervangen waren c.q. zijn voor nieuwe.

Dit had niemand van de oppositie verwacht van de PvdA, die altijd zo “ijzeren Hein”-achtig in dit dossier zat. Verklaarde wethouder Hein Kuiken niet recentelijk dat “dat ding het gewoon moet doen”? Maar ja, dat is nu eenmaal het probleem met “dat ding”. De tekst kregen de meeste raadsleden pas staande de vergadering voor het eerst onder ogen, dus Harlinger Belang vroeg verduidelijking over tijdspad e.d. Want we kennen onze pappenheimers: Omrin zal ongetwijfeld zeggen, dat die pijpen vanuit Verweggistan moeten komen en het stormt op zee, dus er is “enige” vertraging en de eerste zending was van een verkeerde specificatie en, en, etc.

Welmoed toonde zich zeer inschikkelijk en liet doorschemeren hier wel aan mee te willen werken… Jammer was, dat ze na overleg hierover met Geurtz (GroenLinks), hierop terug moest komen na kennelijke druk van haar fractievoorzitter, de heer Helvrich. Ze sprak een beetje voor haar beurt zullen we maar zeggen en werd teruggefloten.

De oppositie vroeg daarop schorsing aan, maar besloot na intern overleg toch akkoord te gaan met de motie. Immers iets is beter dan niets, vooral nu het om een motie van de PvdA ging. Hoe deze tweede ommezwaai in korte tijd te verklaren? Heeft de burgemeester met wethouder Kuiken en de PvdA fractie plus de coalitiegenoten gesproken en druk uitgeoefend? De oppositie de wind uit de zeilen nemen? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, wat zich daar in de boezem van de macht heeft afgespeeld. Echter, Welmoed mag blijven. En nu maar hopen, dat het resultaat zal hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Related Posts