Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Is de toekomst van MCL Harlingen (Zorgplein) zeker?

Afgelopen woensdag 23 januari 2019 werd de agenda van de raadsvergadering vlot behandeld. De agendapunten Experiment centraal tellen van de stemmen, Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2020 – 2023 en Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 waren hamerstukken of werden unaniem aangenomen.

Harlinger Belang (samen met Wad’n Partij, GroenLinks en D’66) heeft tegen het voorstel gestemd inzake de aanpassing OZB percentages 2019. De coalitie wenst de percentages voor niet-woning eigenaar en gebruiker op nul te houden en die voor woning eigenaar te verhogen met 1,5 %.
Wij hebben in het verleden gepleit het percentage voor woning eigenaar ook op nul te houden. Harlinger Belang houdt niet zo van deze vorm van cliëntelisme. Ook is hiervoor voldoende ruimte in de begroting. Het voorstel van de coalitiepartijen werd met steun van HOOP en CU aangenomen.

Vooraf aan de raadsvergadering vond er een presentatie plaats door onderzoeksbureau Ecorys naar de gevolgen van een eventuele sluiting van de REC. Het betrof hier een Concept-tussenreportage, omdat nog niet alle partijen zijn gehoord. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied van financiën, economie, de juridische aspecten en de organisatorische gevolgen. U hebt ongetwijfeld via de media kunnen vernemen, dat een dergelijk besluit ingrijpende gevolgen zou kunnen hebben. Het is voorbarig om hier nu al definitieve conclusies aan te verbinden. Eind maart volgt het eindrapport, waarna het aan de raad is om hierover in discussie te gaan. Wordt vervolgd.

Tot slot enkele opmerkingen over MCL Harlingen (Zorgplein). Eind december 2018 verschenen er berichten in de media, dat MCL Leeuwarden drastisch moet bezuinigen. Naar verluidt ongeveer 20 miljoen euro. In de commissievergadering van 9 januari heeft Harlinger Belang wethouder Kuiken gevraagd, welke gevolgen dit kan hebben voor MCL Harlingen gelet op de nauwe relatie tussen MCL Leeuwarden en Harlingen. Hij bleek toen niet op de hoogte van dit bericht en zegde toe hier naar te zullen informeren. In de raadsvergadering van vorige week kwam hij met de mededeling, dat genoemde bezuinigingen geen gevolgen zullen hebben voor Harlingen. Hij had hierover overleg gehad met de directie. Wij hebben hier kennis van genomen, maar blijven niettemin bezorgd. Immers, wie het nieuws op het gebied van ziekenhuiszorg volgt, kan concluderen, dat faillissementen (MC Slotervaart, IJsselmeerziekenhuizen) en herlocatie van vestigingen om financiële redenen (Bronovo ziekenhuis sluit in 2024) aan de orde van de dag zijn. Denk ook aan Sionsberg in Dokkum. Harlingen let op uw zaak! Wij verwachten van dit college, dat ze de vinger aan de pols houden…, of met andere woorden, constant de temperatuur blijven meten….

De eerstvolgende raadsvergadering is op woensdag 27 februari a.s.
U bent van harte welkom.

Fractie Harlinger Belang.

Related Posts