Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

‘Mooi weershow’ verbetertraject REC beschaamt juist vertrouwen

Het had iets feestelijks moeten worden; de openbare bijeenkomst waarmee het verbetertraject van de Reststoffenenergiecentrale officieel werd afgesloten. Toch liep het afgelopen vrijdag wat anders dan gepland.

Na de ernstige storing in de Reststoffenenergiecentrale (REC) eind 2015, boog een werkgroep zich over mogelijke verbetermaatregelen. Het beschaamde vertrouwen van de Harlinger bevolking moest hiermee weer worden opgevijzeld.

De werkgroep, bestaande uit de gemeente, de provincie, Omrin, de GGD Fryslân, de FUMO en diverse deskundigen hield zich maar liefst 2 jaar bezig met diverse onderwerpen. Zo kwam een mogelijke verhoging van de schoorsteen aan bod, werden continue dioxinebemonsteringen en een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en werd de communicatie rondom en het toezicht op de REC onder de loep genomen.

Wethouder Boon (CDA) vond dat de -in zijn ogen- positieve uitkomsten van het verbetertraject perse vóór de gemeenteraadsverkiezingen moesten worden gepresenteerd. De in allerijl georganiseerde bijeenkomst, werd echter amper publiekelijk gemaakt. Een zaal met slechts een handjevol belangstellenden (voornamelijk politici en journalisten) was hiervan het trieste resultaat.
De openbare bijeenkomst ging dan ook niet zo zeer over de verbetermaatregelen, maar meer over de slechte organisatie van de bijeenkomst zelf. Na een oproep hiertoe van D66, kondigde de wethouder alsnog een bijeenkomst na de verkiezingen aan.

En dit is niet de eerste keer dat de wethouder op zijn schreden terugkeert. Zo vroegen Harlinger Belang en D66 eerder om de notulen van Omrins aandeelhoudersvergaderingen. Hoewel de wethouder deze aanvankelijk toezegde, moest hij ook hier later weer op terugkomen. Deze notulen waren namelijk geheim. De raad moest ‘er maar op vertrouwen’ dat hij zijn stinkende best had gedaan, om de andere aandeelhouders te overtuigen van de belangen van de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Maar eveneens de door hem toegezegde jaarstukken van Omrin, heeft de raad tot op heden niet ontvangen…

Het is juist dit handelen, dat het vertrouwen van de Harlinger bevolking in de REC en het openbaar bestuur verder doet afnemen. De weigerachtige houding van Omrin, om de continue dioxinebemonstering voort te zetten, helpt hierbij ook niet.

Al in 2016 drongen wij middels een motie aan op het ontslag van de directie van Omrin. Naar onze mening zou dit een eerste stap kunnen zijn in het herstel van het vertrouwen. Ons pleidooi kon echter toen niet rekenen op de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Ook recente gebeurtenissen illustreren maar weer dat er nog een lange weg te gaan is…

Related Posts