Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Gemeentelijke belastingen Harlingen laagste van Friesland

Belasting betalen is nooit leuk, ook niet wanneer het gaat om jaarlijkse gemeentelijke belastingen. Toch is de verzamelaanslag van een gemiddeld Harlinger gezin met € 602 het laagst van heel Friesland. Ook alleenstaanden betalen met een aanslag aanzienlijk minder dan het Friese gemiddelde. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Atlas van de lokale lasten’, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Een mooie prestatie, waar Harlinger Belang zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt.

Toen Harlinger Belang na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 deelnam aan de coalitie, heeft zij de eerder ingezette verhoging van de onroerendzaakbelasting van 10% ongedaan gemaakt. Ook in 2012 en in 2013 heeft de raadsfractie met succes amendementen ingediend om een stijging van 1% uit te stellen, danwel ongedaan te maken. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Gemeente Harlingen de laagste woonlasten kent.

Harlinger Belang ziet een verhoging van de gemeentelijke lasten als laatste middel om de begroting sluitend te maken. In ons verkiezingsprogramma schreven we uitsluitend met een verhoging in te stemmen “(…) wanneer besparingsmogelijkheden zijn uitgeput en verhogingen van andere opbrengsten niet mogelijk of wenselijk zijn. Bovendien willen wij, dat Harlingen bij de top 10 Friese gemeenten met de laagste, lokale lasten blijft horen.” In tijden van toenemende gemeentelijke taken en forse bezuinigingen, slagen we hier nog steeds in!

De resultaten van het COELO bieden ons ook perspectief om het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Al eerder pleitte de raadsfractie hiervoor. De verwachting is dat het college nog dit jaar een verruiming van het beleid aan de gemeenteraad zal voorleggen, waarbij ook kwijtschelding van onroerendzaakbelasting en rioolheffing mogelijk wordt gemaakt.

Ook onze eerdere vraag, wanneer de teveel geheven rioolheffing en afvalstoffenheffing aan de inwoners wordt terugbetaald, is inmiddels beantwoord. Het college stelt voor om dit vanaf 2017 in de vorm van een eenmalige korting terug te betalen.

Related Posts