Volle en stinkende afvalcontainer met de feestdagen

Volle en stinkende afvalcontainer met de feestdagen

Nieuws
De komende feestdagen zullen een aantal huishoudens rekening moeten houden met een volle en stinkende afvalcontainer. Zij zagen afgelopen donderdag Omrins vuilniswagen aan hun huis voorbij gaan, niet wetende dat op 14 december het groente-, fruit- en tuinafval werd ingezameld. Pas op 18 januari 2018 vindt de volgende inzamelingsronde weer plaats. Harlinger Belang stelt het college hierover schriftelijke vragen. De raadsfractie merkt op, dat de inzamelingsronde op 14 december gedurende het jaar aan de afvalkalender is toegevoegd. Zowel de Afvalapp voor smartphones als de actuele afvalkalender, die via de website van Omrin kan worden gedownload, vermelden deze extra dag. Echter, mensen die de afvalkalender eerder dit jaar hebben geprint, hadden hier geen weet van. Harlinger Belang wil weten waarom het college dit niet heeft gecommuniceerd. Doordat in de wintermaanden de…
Read More
Wethouder nonchalant over mogelijke schending privacy afvalpashouders

Wethouder nonchalant over mogelijke schending privacy afvalpashouders

Nieuws
Harlinger Belang neemt geen genoegen met de beantwoording van haar schriftelijke vragen over mogelijke schending van de privacy van afvalpashouders. Tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag wil de raadsfractie meer duidelijkheid van de wethouder. Sinds de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rechtbank Gelderland eerder dit jaar, staat de privacy van mensen, die een afvalpas nodig hebben om hun afval in (ondergrondse) verzamelcontainers te storten, volop in de belangstelling. Beiden oordeelden dat het tijdelijk opslaan van stortgegevens (wie, waar, wanneer en hoe vaak gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer) persoonsgegevens zijn en dat het gebruik van een afvalpas, waarmee deze stortgegevens kunnen worden geregistreerd, een inbreuk op de privacy kunnen zijn. Harlinger Belang stelde schriftelijke vragen over wat deze uitspraak voor de Gemeente Harlingen betekent. Ook in onze gemeente…
Read More
Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Privacy bij ondergrondse containers in het geding?

Nieuws
Bij het vaststellen van het afvalbeleid besloot de gemeenteraad op suggestie van de PvdA, om de zwarte en groene containers in de binnenstad te vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. Met behulp van een afvalpas of -sleutel krijgen bewoners toegang tot deze ondergrondse afvalcontainers. Harlinger Belang heeft deze suggestie gesteund. Huishoudens in de binnenstad hebben doorgaans weinig ruimte voor hun containers, maar bovenal ontsieren de zwarte en groene containers het straatbeeld van onze historische en monumentale binnenstad. Onlangs oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de stortgegevens (wie, waar, wanneer en hoe vaak gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer) persoonsgegevens zijn. Het gebruik van een afvalpas, waarmee deze stortgegevens kunnen worden geregistreerd, kan een inbreuk zijn op de privacy en in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Als gevolg hiervan hebben de gemeenten…
Read More
Ondergrondse perscontainer Zuiderhaven laat op zich wachten

Ondergrondse perscontainer Zuiderhaven laat op zich wachten

Nieuws
Al enkele jaren is het Harlinger Belang een doorn in het oog: de perscontainer op de kade van de Zuiderhaven. Niet alleen is deze ontsierend in het straatbeeld, ook zorgt de container voor stank- en geluidoverlast. De bewoners van het Havenkwartier klaagden tijdens ons wijkbezoek eveneens over de container. Zij vroegen zich terecht af, wanneer deze wordt vervangen voor een ondergronds exemplaar. Raadslid Jan Jellema vroeg tijdens de raadscommissie om opheldering. De gemeenteraad heeft al in 2014 € 150.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de perscontainer. De laatste jaren lezen wij uit de jaarrekening van de Gemeente Harlingen dat er wel plannen voor vervanging zijn en de uitvoering hiervan binnenkort zal plaatsvinden. Tot op heden is concrete actie echter uitgebleven. Wethouder Boon (CDA) gaf aan dat de gemeente, Omrin en de Bruine Zeilvaart het…
Read More
Beloning voor minder afval niet haalbaar en onwenselijk

Beloning voor minder afval niet haalbaar en onwenselijk

Nieuws
Afgelopen woensdag heeft Harlinger Belang ingestemd met de Nota Afvalbeleid. In deze nota staan een aantal ideeën met als doel dat inwoners afval meer gaan scheiden. De raadsfractie steunt dit doel, maar plaatste wel bij een aantal ideeën kritische kanttekeningen. Met name over het voorgestelde bonus-/malussysteem, waarbij inwoners worden beloond voor het minder vaak aanbieden van afval, zijn wij erg sceptisch. Ook drongen wij aan dat snel concrete maatregelen worden voorgelegd. (meer…)
Read More