Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Beloning voor minder afval niet haalbaar en onwenselijk

Afgelopen woensdag heeft Harlinger Belang ingestemd met de Nota Afvalbeleid. In deze nota staan een aantal ideeën met als doel dat inwoners afval meer gaan scheiden. De raadsfractie steunt dit doel, maar plaatste wel bij een aantal ideeën kritische kanttekeningen. Met name over het voorgestelde bonus-/malussysteem, waarbij inwoners worden beloond voor het minder vaak aanbieden van afval, zijn wij erg sceptisch. Ook drongen wij aan dat snel concrete maatregelen worden voorgelegd.

Uit onderzoek blijkt, dat de inhoud van grijze containers en ondergrondse containers gemiddeld voor circa 2/3 uit afval bestaat, dat op een andere manier had moeten worden aangeboden. Met name groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn hiervan een groot deel. Niet alleen is dit slecht voor het milieu, ook brengt het aanleveren van ongescheiden aanleveren afval, hogere verwerkingskosten voor de gemeente met zich mee. Kosten, die de inwoners uiteindelijk via hun gemeentelijke belastingaanslag moeten betalen.

De Nota Afvalbeleid bevatte een scala aan ideeën die nader onderzocht moeten worden. Raadslid Jellema sprak hieromtrent zijn teleurstelling uit: “Na 7 maanden hadden wij concrete maatregelen verwacht in plaats van een notitie met een opsomming van ideeën die bovendien verder onderzocht moeten worden“. Harlinger Belang verwacht van de wethouder meer daadkracht en heeft hem opgeroepen nog dit jaar met de eerste concrete maatregelen te komen.

Wat ons betreft zou dat bijvoorbeeld het aanpassen van de inzamelingsfrequentie kunnen zijn, waarbij het hele jaar door, de containers worden geleegd volgens het ritme: groen – groen – grijs. Als extra stimulans voor het scheiden van groenafval, pleitte de raadsfractie voor het plaatsen van bladkorven in de diverse wijken.

Ook het pleidooi van onze coalitiepartner de PvdA, om binnen 5 jaar in de binnenstad alleen nog maar ondergrondse containers te hebben, kan rekenen op onze warme steun. Ook Harlinger Belang is van mening dat de historische en monumentale binnenstad hierbij gebaat is. Wij hebben de wethouder opgeroepen om het geld dat hiervoor al jaren beschikbaar is, nog dit jaar te gebruiken.

Veel minder enthousiast is Harlinger Belang over het idee om een bonus-/malussysteem in te voeren. Daarbij zouden bewoners die minder vaak afval aanbieden, kunnen rekenen op een korting op hun gemeentelijke belastingaanslag. De raadsfractie is onvoldoende overtuigd van deze ‘financiële prikkel’. Wanneer de grijze container minder vaak wordt afgehaald, is het voor gezinnen nagenoeg onmogelijk om plaatsing van de container aan de weg een keer over te slaan.

Maar nog meer vreest Harlinger Belang voor een toename het dumpen van afval. Jellema stelde de wethouder de vraag wat hij zou doen met zijn afval wanneer hij in de binnenstad woonde: “gescheiden en betaald in de ondergrondse afvalcontainer of ongescheiden en gratis in de openbare prullenbak die misschien nog dichterbij staat ook nog?” Bovendien is het ook denkbaar dat het afval naast de containers wordt gegooid met een verdere toename van (ongescheiden) zwerfafval als gevolg.

In de komende maanden gaat het college de ideeën verder onderzoeken en ook de inwoners vragen om mee te denken. De verwachting is dat eind dit jaar de gemeenteraad gaat besluiten over concrete voorstellen.

 

Related Posts