Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Bedrijfsvoering van omgevingsdienst FUMO een rommeltje

In de afgelopen maanden berichtten diverse media kritisch over de bedrijfsvoering van de Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO). En hoewel de directie inmiddels is vervangen en verbeteringen zijn aangekondigd, blijft Harlinger Belang onverminderd kritisch. Tijdens de raadscommissie noemde raadslid Jappie Saakstra de bedrijfsvoering ‘een rommeltje’ en pleitte voor verdere aanpassingen.

De FUMO is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, de provincie en het waterschap. In opdracht van deze deelnemers schrijft zij vergunningen, houdt zij toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Daarnaast geeft zij advies op het gebied van diverse omgevings- en milieuterreinen. De aanwezigheid van een gezamenlijke uitvoeringsdienst is een wettelijke verplichting.

Toch stemde Harlinger Belang in 2012 tegen de oprichting van de FUMO. De oprichting was overhaast en wij vreesden afname van kwaliteit bij vergunningverlening en -handhaving. Nu, 5 jaar later, blijken onze zorgen terecht. De omgevingsdienst maakt onvoldoende productie uren, zij haalt de te leveren prestaties niet, op bepaalde terreinen staat de kwaliteit onder druk en de financiële weerbaarheid is minimaal.

Deze problemen vinden deels hun oorsprong in de oprichting van de FUMO. Meerdere gemeenten zegden toe, werkzaamheden uit te besteden aan de gezamenlijke FUMO. Met al deze werkzaamheden in het vooruitzicht, kon een kwalitatief goede organisatie worden opgebouwd. Echter, lang niet alle gemeenten hebben woord gehouden. Wel besteden zij de eenvoudige (basis-) taken uit, maar de complexere (plus-) taken voeren ze nog steeds zelf uit, of worden door commerciële partijen uitgevoerd.

Harlinger Belang pleit voor meer solidariteit tussen de deelnemende partijen. Samen moeten wij onze woon- en werkomgeving aangenaam en veilig houden. Een goed uitgeruste FUMO is daarvoor belangrijk. De raadsfractie wil dat de FUMO haar tarieven van de plustaken verlaagd. Hierdoor wordt het ook voor de gemeenten financieel aantrekkelijk, om deze taken te gaan uit te besteden. Samen met diverse andere raadsfracties heeft Harlinger Belang hiertoe een amendement ingediend.

Related Posts