Eigendom en toegankelijkheid achterpaden blijkt puzzel

Eigendom en toegankelijkheid achterpaden blijkt puzzel

De toegankelijkheid van stegen en brandgangen in de Harlinger woonwijken blijkt een complexe puzzel te zijn, waarbij de veiligheid van de bewoners zeker aandacht vereist. Bovendien hoeven bewoners hierbij niet te rekenen op toezicht of een actieve rol van de gemeente. Dat blijkt uit de beantwoording van onze vragen door het…
Lees meer
Veiligheid in het geding door niet toegankelijke achterpaden

Veiligheid in het geding door niet toegankelijke achterpaden

In Harlingen zijn in veel woonwijken achterpaden aangelegd. Deze (veelal smalle) straatjes worden door bewoners van aangrenzende woningen gezamenlijk gebruikt. Bewoners kunnen hiermee hun woning 'achterom' bereiken en gebruiken deze vaak voor hun afvalcontainers, fietsen, etc. Maar ook vervullen deze achterpaden vaak de functie als brandgang en zijn zij bij calamiteiten van belang voor…
Lees meer