Toegankelijkheid strand sterk verbeterd

Toegankelijkheid strand sterk verbeterd

Nieuws
In oktober 2016 heeft Harlinger Belang een aantal vragen gesteld over de toegankelijkheid van het strand. Zo vroeg Ida Soolsma-Boomstra aandacht voor stallingsmogelijkheden van fietsen en naar een evaluatie van de tijdelijke drijvende ponton. Naar aanleiding hiervan is de toegankelijkheid van het strand de afgelopen maanden sterk verbeterd. Zo heeft de gemeente het schelpenpad vanaf het parkeerterrein vervangen door nette bestrating, zodat bezoekers het strand schoon kunnen bereiken. Het plaatsen van een fietsenstalling aan de voet van de zeedijk bleek bij het waterschap op bezwaren te stuiten. Daarom heeft de gemeente naast het pad een fietsenstalling gerealiseerd. De tijdelijke drijvende ponton bleek een groot succes. De gemeente heeft daarom 2 drijvende pontons van maar liefst 25 meter in het water gelegd. Zo kunnen badgasten schoon de Waddenzee betreden. Daarnaast zijn de pontons een leuke attractie voor zowel jong als…
Read More
Fietsenstalling bij strand en evaluatie ponton

Fietsenstalling bij strand en evaluatie ponton

Nieuws
In de raadscommissie van afgelopen woensdag heeft Harlinger Belang diverse vragen gesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van het strand. Afgelopen maanden namen veel badgasten de fiets naar het strand. Fietsen werden daarbij her en der tegen hekken geplaatst. Raadslid Ida Soolsma-Boomstra vroeg het college of voor deze fietsen een eenvoudige stalling kon worden gerealiseerd. Het college heeft toegezegd om in overleg met het Wetterskip Fryslân te kijken waar dit gerealiseerd kan worden. Ook vroeg de raadsfractie zich af, wanneer een evaluatie van het ponton volgde. Dit ponton werd afgelopen zomer als proef op het strand geplaatst. Hiermee konden badgasten het waddenslik ontwijken. Wethouder Le Roy heeft toegezegd, dat de evaluatie dit jaar plaatsvindt en nodigde iedereen uit hiervoor input te leveren. Ida Soolsma-Boomstra deed daarbij alvast de suggestie om een trappetje aan te brengen, zodat badgasten…
Read More
Ponton als creatief middel in de strijd tegen het waddenslik

Ponton als creatief middel in de strijd tegen het waddenslik

Nieuws
Het is al langer een grote ergernis van Harlinger Belang. Al enige tijd ligt het anders zo aantrekkelijke strand aan de Westerzeedijk voor een groot deel bedekt met een dikke laag waddenslik. Als nieuw en creatief middel in de strijd tegen dit slik, is vandaag een drijvende ponton vanaf het strand gelegd. Hiermee kunnen badgasten de zwarte massa omzeilen en zo het water veilig en schoon bereiken. Een goed initiatief dat zeker de attractieve waarde van het strand verhoogd, echter het blijft voor ons tijdelijke oplossing. Jaarlijks spant de gemeente zich al in om het strand op aantrekkelijk te houden. Tweejaarlijks wordt het strand opgehoogd en tijdens het seizoen wordt het strand meerdere malen schoongemaakt. Deze inspanningen kunnen dit jaar helaas niet voorkomen, dat een deel van het strand bedekt is met dikke…
Read More