Vestiging asielzoekerscentrum onder voorwaarden op Balkland terrein

Vestiging asielzoekerscentrum onder voorwaarden op Balkland terrein

Nieuws
Afgelopen woensdag heeft de raadsfractie, onder voorwaarden, ingestemd met de komst van maximaal 300 asielzoekers. Als locatie voor het asielzoekerscentrum verkiest zij het Balkland terrein boven het terrein van voormalige zwembad De Koemen aan de Westerzeedijk. De raadsfractie is tot haar besluit gekomen na een werkbezoek aan het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie, na door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten en na haar eigen fractiebijeenkomsten waarin met belangstellenden over dit voorstel is gesproken. Tenslotte heeft de raadsfractie op 17 mei een bijeenkomst georganiseerd exclusief voor leden van Harlinger Belang. De uitkomst van deze laatste bijeenkomst heeft zij sterk meegewogen bij haar besluit. Wel of geen asielzoekerscentrum De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de provincie en rijksoverheid afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. De Commissaris van de Koning voert hier in…
Read More
Leden Harlinger Belang spreken zich uit over mogelijke vestiging azc

Leden Harlinger Belang spreken zich uit over mogelijke vestiging azc

Nieuws
In de afgelopen periode zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd omtrent de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Harlingen. Onze raadsfractie heeft hier eerder tijdens haar laatste 2 bijeenkomsten met betrokken inwoners over gesproken. Woensdag 25 mei besluit de gemeenteraad over het voorstel om maximaal 300 asielzoekers te huisvesten op het Balkland terrein. Om een goed en breed gedragen besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden alle leden van Harlinger Belang persoonlijk uitgenodigd om tijdens een speciale, besloten bijeenkomst hun mening en advies te geven over het voorstel. In een ontspannen sfeer en tijdens een constructieve discussie is gesproken over het aantal asielzoekers, de beoogde en alternatieve¬†locaties en eventuele voorwaarden en wensen ten aanzien van de opvang. In aanloop tot de raadsvergadering, zullen de raadsleden van Harlinger Belang een (voorlopig) standpunt innemen…
Read More