Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Vestiging asielzoekerscentrum onder voorwaarden op Balkland terrein

Afgelopen woensdag heeft de raadsfractie, onder voorwaarden, ingestemd met de komst van maximaal 300 asielzoekers. Als locatie voor het asielzoekerscentrum verkiest zij het Balkland terrein boven het terrein van voormalige zwembad De Koemen aan de Westerzeedijk.

De raadsfractie is tot haar besluit gekomen na een werkbezoek aan het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie, na door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten en na haar eigen fractiebijeenkomsten waarin met belangstellenden over dit voorstel is gesproken. Tenslotte heeft de raadsfractie op 17 mei een bijeenkomst georganiseerd exclusief voor leden van Harlinger Belang. De uitkomst van deze laatste bijeenkomst heeft zij sterk meegewogen bij haar besluit.

Wel of geen asielzoekerscentrum

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de provincie en rijksoverheid afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. De Commissaris van de Koning voert hier in iedere provincie regie op.

In Friesland heeft iedere regio een taak voor het creëren van opvang. Noordwest Friesland, waar Harlingen deel van uitmaakt, dient dit jaar voor 2.100 asielzoekers opvang te realiseren. De raadsfractie is van mening dat Harlingen zich hieraan niet moet onttrekken. Wij willen voorkomen dat de opvang van asielzoekers weer in sporthallen plaatsvindt of dat ‘van bovenaf’ langdurige opvang wordt gerealiseerd.

Ook het aantal asielzoekers en de wijze waarop de opvang door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wordt georganiseerd en bekostigd, geeft Harlinger Belang voldoende aanknopingspunten om in te kunnen stemmen met het raadsvoorstel.

Tenslotte verwachten wij dat het asielzoekerscentrum en haar tijdelijke bewoners een positieve bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie.

Locatiekeuze

Als locatie voor het asielzoekerscentrum verkiest Harlinger Belang daarbij het Balkland terrein boven het genoemde alternatief,  het terrein van voormalige zwembad De Koemen. Wij willen de terreinen aan de Westerzeedijk voor de nabije toekomst beschikbaar houden voor een recreatieve invulling.  Met de vestiging van een asielzoekerscentrum zien wij voor de komende 10 jaar onvoldoende ontwikkelmogelijkheden. Vestiging op het Balkland terrein is dan wenselijker, aangezien dit terrein door de omvang en ligging reeds moelijker te ontwikkelen is voor andere doeleinden.

Voorwaarden

Toch is Harlinger Belang niet doof voor de zorgen die leven bij omwonenden van het Balkland terrein. De raadsfractie wil niet de klankbordgroep, maar uitsluitend de direct omwonenden maximale invloed hebben bij de inrichting van terrein. Daarbij hebben wij het college de suggestie gedaan, om de opvang desnoods over een groter oppervlak te spreiden. Hierdoor komt ruimte voor minder hoge accommodaties, meer recreatief groen voor de asielzoekers en omwonenden en/of het verplaatsen van de ingang nabij de Waddenhal.

Ook heeft Harlinger Belang er nogmaals voor gepleit, dat afspraken die de gemeente met het COA maakt, vooraf worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op ons aandringen had de burgemeester dit eerder al toegezegd. In dit kader valt te denken aan afspraken over het maximale aantal asielzoekers, de veiligheid en eventuele dagbesteding voor de asielzoekers.

Een amendement van de VVD, D66 en het CDA, waarmee het college op voorhand al een reeks ‘wensen’ mee kreeg, heeft de raadsfractie niet gesteund. Harlinger Belang heeft alle vertrouwen in de wijze waarop het college dit dossier ter hand neemt, maar hecht bovenal aan een constructieve dialoog tussen de gemeente, het COA en de direct omwonenden. Een amendement met daarin een opsomming van strikt geformuleerde, wensen levert hieraan geen bijdrage.

Related Posts