Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Afstel precariobelasting op kabels en leidingen vraagt om uitleg

Eerder dit jaar kondigde het college aan, precariobelasting te gaan heffen op nutsvoorzieningen in gemeentegrond. Hierbij moet gedacht worden aan kabels en leidingen van energie- en waterbedrijven, maar ook van bijvoorbeeld telecombedrijven. Echter, tijdens de laatste raadsvergadering kwam het college op dit voornemen terug. Voor Harlinger Belang roept deze gang van zaken de nodige vragen op, die zij nu schriftelijk aan het college stelt.

Harlingen heft precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond. De uitbater van een terras is misschien het bekendste voorbeeld van iemand die precariobelasting betaalt, maar feitelijk is iedereen die voorwerpen op, onder of in gemeentegrond heeft, deze vergoeding verschuldigd. Ook voor nutsvoorzieningen onder de gemeentegrond is dus precariobelasting verschuldigd.

De praktijk in Harlingen is echter, dat nutsbedrijven nooit precariobelasting voor hun kabels en leidingen hebben betaald. Al enkele jaren wordt hierover een juridische strijd gevoerd tussen enerzijds een aantal gemeenten en anderzijds de nutsbedrijven. Nu de gemeenten onlangs het recht aan hun zijde vonden, grijpt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in. Met een pas gepubliceerd wetsvoorstel wordt het heffen van precariobelasting op nutsvoorzieningen onmogelijk gemaakt.

Harlinger Belang wil van het college weten, waarom Harlingen niet eerder begonnen is met het heffen van precariobelasting op nutsvoorzieningen. Temeer, omdat het wetsvoorstel de gemeenten, die in 2015 al wel precariobelasting hieven, toestaat om hiermee nog wel 10 jaar door te gaan. Ook vragen wij ons na lezing van het wetsvoorstel af, of het voor Harlingen inderdaad wel onmogelijk is om precariobelasting op kabels en leidingen te gaan heffen.

Update 24/09/16: Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen.

 

Related Posts