Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Proces naar een zelfstandig havenbedrijf op koers

Afgelopen woensdag heeft de raad ingestemd met de ambitie om een zelfstandig havenbedrijf op te richten. Een lang gekoesterde wens van Harlinger Belang is daarmee in vervulling gegaan! Al sinds 2010 pleiten wij voor het onderbrengen van havenactiviteiten in een zelfstandig havenbedrijf. Zo schreven we in ons verkiezingsprogramma 2010-2014: “een apart havenbedrijf, in eigendom van de gemeente, beter weet in te spelen op economische ontwikkelingen en de wensen van de gevestigde bedrijven en zodoende voor meer werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze havens kan zorgen.

In de afgelopen jaren heeft de raadsfractie zich sterk gemaakt om de kosten en opbrengsten van de haven in kaart te brengen. Na een tweetal onderzoeken, bleek in 2013 dat de haven jaarlijks circa € 1,7 miljoen verlies leed. Een financieel gat dat nu nog jaarlijks met gemeenschapsgeld aangevuld wordt. Harlinger Belang heeft zich sindsdien sterk gemaakt om dit verlies te beperken, door onder andere met succes te pleiten voor kostendekkende tarieven voor de veerdiensten. Maar nog steeds bedraagt het verlies circa € 1,5 miljoen.
Harlingen is een van de laatste gemeenten die haar haven verzelfstandigd. Wij zijn ervan overtuigd, dat een goed opgerichte, zelfstandige haven niet alleen beter is voor de gemeentelijke begroting, maar des te meer voor het bedrijfsleven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. In het onderzoek, dat aan het ambitiedocument ten grondslag ligt, blijkt dit ook.
Met steun van Harlinger Belang, heeft Harlingen besloten om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen blijven, vinden wij het noodzaak om de huidige gemeentelijke organisatie aan te passen. Wij pleiten voor een kleinere, regisserende en coördinerende gemeentelijke organisatie. Eerder hebben wij het openbaar onderwijs ‘verzelfstandigd’, maar in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 pleiten wij ervoor ook andere taken door regionale en lokale bedrijven uit te laten voeren.

Related Posts