Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Prestatieafspraken Bouwvereniging geven huurders forse lastenverlichting

Vorige week tekenden de Gemeente Harlingen, woningcoöperatie De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen de prestatieafspraken voor het komende jaar. Met deze afspraken wordt een belangrijke stap gezet om te komen tot betaalbare, duurzame en leefbare huurwoningen in Harlingen. Iets waarvoor Harlinger Belang zich sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 sterk maakt!

Sinds 1 juli 2015, moeten de woningbouwcoöperaties een aanbod doen waarmee zij invulling denken te gaan geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huidige coalitie van de PvdA, Harlinger Belang en het CDA zet daarbij in op meer betaalbare huurwoningen. Harlinger Belang pleitte daarbij in haar verkiezingsprogramma voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen, om zo de woonlasten van huurders te verlagen.

Op basis van de gemaakte prestatieafspraken worden in 2017 maar liefst 2.100 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De huur van deze woningen wordt slechts verhoogd met de gebruikelijke jaarlijkse inflatie, zodat huurders een forse lastenverlichting ontvangen. Ook wordt Harlingen hiermee een stuk duurzamer!

Ook zal het komende jaar naar een oplossing worden gezocht van de door Harlinger Belang aangekaarte problematiek rondom brandgangen en achterpaden. De huidige onduidelijke eigendomssituatie kan bij calamiteiten leiden tot onveilige situaties.

 

Related Posts