Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Overhaast in dienst nemen medewerkers gebiedsteam onnodig en onverstandig

Per 1 januari neemt de Gemeente Harlingen de 22 mannen en vrouwen van het gebiedsteam in vaste dienst. Dat is de uitkomst van een lange discussie in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Harlinger Belang heeft samen met D66, OPA en Wad’n Partij (samen 7 van de 17 raadsleden) tegen dit voorstel gestemd. Voor ons kwam dit besluit namelijk te vroeg.

Eind dit jaar fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ook voor Harlingen heeft dit gevolgen. Samen met deze gemeenten, Terschelling en Vlieland hebben we al jaren een gezamenlijke sociale dienst. Als gevolg van de fusie, worden in de loop van dit jaar de nieuwe verhoudingen binnen deze sociale dienst bepaald.

Ook hebben de Waadhoeke gemeenten zich herhaaldelijk uitgesproken voor het uiteindelijk opheffen van de gezamenlijke sociale dienst. Definitieve besluitvorming hierover vindt echter pas in 2020 plaats. Daarvóór hebben in alle gemeenten verkiezingen plaatsgevonden, kunnen er nieuwe inzichten zijn en ligt het ‘speelveld’ er wellicht weer heel anders bij.

Het gebiedsteam kan niet los worden gezien van de sociale dienst. Nu al werken beide samen en dit zal de komende jaren niet anders zijn. Op langere termijn doet zich de kans voor om beide samen te voegen. Nu onomkeerbare besluiten te nemen is niet verstandig. Harlinger Belang pleitte daarom voor uitstel van het besluit over het gebiedsteam.

En dit had ook prima gekund. Er is geen reden waarom het gebiedsteam op korte termijn moet worden aangepast. Het gebiedsteam in zijn huidige vorm werkt goed. De contracten met diverse partijen zijn al aanwezig. Bovendien zullen er altijd nieuwe professionals zijn die in de zorgbehoefte van onze inwoners kunnen voorzien.

Het argument dat met een eigen gemeentelijke afdeling meer invloed en regie mogelijk is, klinkt in  eerste aanleg aantrekkelijk. Echter, keerzijde hiervan is dat omwille van (politieke) redenen, bij het toekennen van zorg, de professionaliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid in het geding kunnen komen, wanneer medewerkers rechtstreeks worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en wethouder.

Ook blijft deze nieuwe afdeling, ondanks het aantal medewerkers, beperkt en kwetsbaar. Ruimte voor de noodzakelijke specialisatie of voor het uitwisselen van kennis en ervaring is er nauwelijks. Om nog te zwijgen over het kunnen blijven toekennen en verlenen van zorg bij van (langdurig) ziekte of verlof.

Deze kwetsbaarheid zien we namelijk al bij andere gemeentelijke afdelingen. Dit is juist de reden dat, op aandringen van Harlinger Belang, uitvoerende taken in samenwerking met andere gemeenten worden opgepakt of geheel worden uitbesteed. Zo bracht de gemeente eerder het openbaar onderwijs al onder in een stichting en werd onlangs besloten tot verzelfstandiging van de haven. Met het ‘binnenhalen’ van de medewerkers van het gebiedsteam, verliest Harlingen niet alleen de nodige flexibiliteit, maar wordt ook de klok teruggedraaid.

Omdat een meerderheid van de raad niet bereid was tot het uitstel van het besluit, opperde Harlinger Belang nog om de 22 medewerkers vooralsnog in dienst te nemen bij de sociale dienst. Het CDA en VVD vonden dit niet wenselijk omdat de toekomstige Waadhoeke gemeenten en Terschelling reeds anders hadden besloten. Het heeft Harlinger Belang daarbij verbaasd, hoe gemakkelijk deze raadsfracties de besluitvorming van andere gemeenten na-apen en daarmee onvoldoende de belangen en argumenten van Harlingen wegen.

Het besluit om de medewerkers van het gebiedsteam een vast contract aan te bieden is daarbij sympathiek, maar inwoners van Harlingen verdienen meer dan alleen sympathieke bestuurders.

Related Posts