Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

De uitglijder van PvdA wethouder Kuiken en het beton van de VVD

Het was weer een gedenkwaardige raadsvergadering woensdag 31 oktober jongstleden. Aan de orde was de programmabegroting 2019 en de Algemene Beschouwingen 2018. Iedere partij kon zijn verhaal kwijt en duidelijk maken wat men vond van de begroting en de programma’s, positief of kritisch.

Harlinger Belang gaf de complimenten aan wethouder Boon en iedereen, die een bijdrage aan de begroting heeft geleverd. Het financiële boekje in de gemeente ziet er de komende jaren goed uit. Wel hadden we hier en daar een kritische noot. Zie onze eerdere bijdrage op “Harlingen boeit”. Na de pauze, waarin men kon genieten van een heerlijk stampotje, was het de beurt aan het college om een reactie te geven op hetgeen de diverse partijen in hun beschouwingen hadden uitgesproken. Voor de details verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente.

Opmerkelijk was de bijdrage van wethouder Kuiken. Hij spreekt soms met een snelheid, waarop menigeen jaloers kan zijn; dat is een talent, Lucky Luke schiet trager. De ouderen onder ons kunnen zijn snelle spreekstijl af en toe niet volgen. Gelukkig hebben we een journalist van de LC, de heer Koen Pennewaard, die ons af en toe kan bijpraten. Wat had de heer Pennewaard uit het snelle betoog van de heer Kuiken o.a. kunnen optekenen? Het volgende:

Wethouder Kuiken noemt iemand van de oppositie “politieke meeuw”: U komt aanvliegen, maakt veel lawaai, doet uw behoefte, laat stank achter en vliegt weer weg.

Daarmee was de toon in het debat wel gezet en kwam het deze avond niet meer goed tussen coalitie en oppositiepartijen Wad’n partij, GroenLinks, D66 en Harlinger Belang. Bij Harlinger Belang houden we wel van humor tijdens de debatten en we lopen al een tijdje mee in de politiek, dus we zijn wel iets gewend. Toch zijn deze uitspraken van een niveau, waarbij je je toch ernstig moet afvragen, waarom de heer Kuiken zich tot deze uitspraken verlaagt. Viel het stampotje verkeerd, had hij niet op tijd een nicotine shot gehad of is de politieke roem hem zodanig naar het hoofd gestegen, dat hij geen kritische geluiden meer wil horen? Waarom greep de voorzitter, burgemeester Sluiter, niet in? Of is hij nu Heilige Hein geworden? Is dit voortaan de nieuwe stijl van de coalitiepartijen PvdA/CDA/VVD? Worden hiervoor nog excuses aangeboden? We zullen zien.

Bovengenoemde oppositiepartijen hadden veel amendementen/moties ingediend, maar u voelt het wel aankomen na de uithaal van de heer Kuiken, ze werden (bijna) allemaal van tafel geveegd. De Algemene Beschouwingen van de VVD, uitgesproken door de heer De Vries, begonnen nog zo mooi: “Het bestuursakkoord is zeker niet in beton gegoten” en “ondanks de ideologische verschillen blijven we de dialoog zoeken”, waren enige van zijn uitspraken. Echter, het bleken loze woorden: het coalitieprogramma is en blijft heilig en van beton en geen kritische geluiden svp.

Harlinger Belang had twee amendementen samen met genoemde oppositiepartijen ingediend. De eerste betrof het handhaven van de hondenbelasting tegen kostendekkendheid met als verdere strekking, dat handhaving en opruiming van de hondenpoep eerste prioriteit moet worden en een onderzoek naar de hoge inningskosten met als doel deze terug te dringen. Dit alles volgens het profijtbeginsel en “de vervuiler betaalt”. Verder vrezen wij, dat bij afschaffing van de hondenbelasting dit voor menige, niet oppassende hondenbezitter ook een verkeerd signaal afgeeft voor het niet opruimen van de poep. De coalitie wilde de hondenbelasting helemaal afschaffen met als financieel gevolg een belastingderving van 80.000/- euro structureel. De coalitie kreeg natuurlijk zijn zin; men wenste hier niet aan te tornen zonder echte onderbouwing te geven. Het staat in het coalitieakkoord en daarbij basta. Mocht u zich blijven ergeren aan de poep op straat, dan weet u waar u moet zijn met uw klachten.

De tweede ging om de OZB belasting: de coalitie wilde de belasting gedurende 2019 en 2020 bevriezen alleen voor niet-woningen(bedrijven). Harlinger Belang pleitte ook bevriezing van het OZB tarief voor woningen. U raadt het al, de coalitie won ook hier. Men heeft meer compassie met hondenbezitters dan met huizenbezitters. Wordt vervolgd. De eerstvolgende raadsvergadering is op 14 november a.s.

Related Posts