Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Zelfstandig Harlingen doet het goed

“We doen het goed”, zo vatte burgemeester Sluiter de prestaties van de Gemeente Harlingen samen. Met de gemeenteraad blikte hij woensdag terug op het raadsbesluit van juli 2013, om als gemeente niet te fuseren maar zelfstandig te blijven. De destijds geschetste doemscenario’s zijn uitgebleven en eigenlijk staat de gemeente er nu beter voor dan toen.

In zijn presentatie gaf Sluiter aan, dat hij in 2012 bij zijn aantreden als waarnemend burgemeester van de provincie de opdracht had meegekregen om Harlingen snel klaar te maken voor een fusie met Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Harlingen liet zich echter niet opjagen. En hoe meer buitenstaanders, zoals Commissaris van de Koningin de heer Jorritsma en burgemeester Feenstra van Franekeradeel, druk gingen uitoefenen, des te meer keerde het Harlinger sentiment zich tegen een fusie. Met een raadplegend referendum spraken inwoners zich in juni 2013 met een overgrote meerderheid (80,2%) uit voor een zelfstandige gemeente.

Harlinger Belang heeft altijd een zelfstandige Gemeente Harlingen bepleit. Uit onderzoek bleek al dat een fusie tot hogere lasten voor de inwoners van onze gemeente zou leiden. Op dit moment heeft Harlingen nog steeds een van de laagste woonlasten van Friesland.

Voorstanders van een fusie schetsten het beeld, dat een klein en zelfstandig Harlingen niet was opgewassen tegen de extra taken op het gebied van zorg en inkomen. Nu, 2 jaar na de invoering van deze taken, is de breed gedragen conclusie dat Harlingen dit samen met haar partners prima heeft opgepakt. Mensen worden goed bediend, er zijn weinig klachten en ook bleven financiële problemen uit.

Ondanks forse investeringen, heeft Harlingen op dit moment een ruim positief meerjarenperspectief. De provincie complimenteerde Harlingen onlangs met haar begroting voor 2017 en de daarop volgende jaren.

Voorstanders dachten ook dat een grote fusiegemeente zou leiden tot minder samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Op deze manier zou de gemeenteraad meer voor het zeggen hebben. Dit bleek al snel onhaalbaar. Veel samenwerkingsverbanden zijn wettelijk vereist en op provinciaal georganiseerd. Ook kijkend naar Súdwest-Fryslân, de fusiegemeente die in 2011 ontstond, zien we dat nauwelijks samenwerkingsverbanden zijn opgezegd.

Om zelfstandig te blijven, zal de gemeente zich wel anders moeten organiseren. Harlinger Belang pleit daarbij voor kleine, slagvaardige organisatie, die zich voornamelijk bezig houdt met het voeren van regie op gemeentelijke taken. Voor uitvoerende werkzaamheden zou dan moeten worden samengewerkt, of deze zouden kunnen worden uitbesteed.

Momenteel wordt per organisatieonderdeel gekeken of dit kan worden uitbesteed, hiermee kan worden samengewerkt of dat de gemeente dit zelf moet blijven doen. Op deze wijze maken houden wij de gemeente zelfstandig en maken wij haar toekomstbestendig!

Related Posts